Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Historisk arkiv

Viser  349  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 15.juni -31.desember 2012

  Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte andre halvår 2012 med antall og dødsårsaker.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Årsaker til uførepensjonering (Rapport 2000:5)

  Ved Folkehelseinstituttet har vi ønsket å forstå hvilke faktorer som har betydning for økningen i bruk av uførepensjonering.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Voices of Women in the Barents region

  The project ”Family Friendly Maternity Care” (FFMC) within the Barents Health Programme 1999-2003 was primarily initiated as a follow-up of a previous project ”Baby Friendly Hospital Initiative” (BFH

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Veidekker: Svevestøv og helse

  Rapport laget på oppdrag fra Statens vegvesen,Vegdirektoratet i samarbeid mellom Berg- og geoteknikk, NTNU/Sintef og Avdeling for luftforurensning og støy, Folkehelseinstituttet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. The Collaboration Continues

  The Department of Infectious Disease Epidemiology at the NIPH started its collaboration with the Baltic countries and Russia in 1998. The objectives of this collaboration are in line with official No

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser

  Uførepensjonering for psykiske lidelser har økt, skjer ved yngre alder og forårsaker flere tapte arbeidsår enn noen andre diagnosegrupper.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Støy og søvnforstyrrelser

  Søvnforstyrrelser anses som en av de mer alvorlige effekter av støy.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Rusmiddelstatistikk. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2011

  I 2011 ble det utført rusmiddelanalyser i ca 9100 saker hvor bilførere var mistenkt for påvirket kjøring.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 9. Reseptregisteret 2004-2008

  Rapporten inneholder nøkkeltall og kommentarer til utvalgte tema og legemiddelgrupper. I tillegg inneholder rapporten tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 10. Reseptregisteret 2004-2007/Norwegian Prescription Database 2004-2007

  Rapporten Reseptregisteret 2004-2007 er første utgave i en planlagt årlig statistikk fra Reseptregisteret. Rapporten inneholder generell informasjon om Reseptregisteret og en del nøkkeltall.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 11. Rapport om svangerskapsavbrudd 2005-2013

  Statistikk presenteres i rapporten ”Rapport om svangerskapsavbrudd”.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 12. Personskader i kommuner og fylker

  Personskader forårsaket av ulykker er et alvorlig helseproblem. Skader etter ulykker forårsaker tap av flere leveår enn noen sykdom i aldersgruppen 15-60 år. Rapporten er et forsøk på å gi en fremsti

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Oppfølging NOU 2010:3 “Drap i Norge perioden 2004–2009” Behov for en forskningsbasert ordning?

  En arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet utredet muligheten for en permanent, forskningsbasert ordning for å gjennomgå alle drapssaker i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2010

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2010.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 15. Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2009

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2009.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 16. Nasjonalt helseindikatorsystem og helsedatabasen Norgeshelsa i år 2000

  Nasjonalt helseindikatorsystem (NHIS) ble etablert som et fast helseovervåkingsprogram på Folkehelsa 01.01.2000. Denne rapporten oppsummerer status for prosjektet i år 2000.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Naltrexon: Klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

  Naltrexon er et medikament som blokkerer virkningen av heroin og lignende stoffer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Mobiltelefon og helse (2003:8)

  Seinere års befolkningsstudier tyder ikke på at det er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefoner eller å oppholde seg i nærheten av basestasjoner.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Miljørettet helsevern. Kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordeling av disse

  Vi utsettes daglig for et stort antall miljøfaktorer, men vet ikke mye om hvordan disse, sammen og enkeltvis, virker inn på helsa vår.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Legemiddelforbruket i Norge 2005-2009

  Grossiststatistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert