Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Historisk arkiv

Viser  538  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Utdanning har betydning for gjenstående levetid hos 95-åringer

  En 95 år gammel mann med lang utdanning kan forvente å leve nesten et halvt år lengre enn jevnaldrende menn med grunnskole.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 2. Ingen betydningsfull sammenheng mellom bruk av antidepressiva under graviditeten og forsinket motorisk utvikling hos barnet

  Det er ingen grunn til å endre dagens behandling av depresjon blant gravide, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 3. Utbrudd av kusma i Trondheim

  Trondheim kommune har varslet Folkehelseinstituttet om et pågående utbrudd av kusma blant studenter. Smittevernoverlegen i Trondheim har gitt råd om vaksine og foretar smitteoppsporing blant nærkonta

  Nyhet

  Publisert

 4. 152 dødsfall blant ikke-bosatte i 2013

  I 2013 ble det registrert 152 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge. Det viser statistikk fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Andelen dødsfall som føl

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 5. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013

  I 2013 ble det registrert 152 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Frykt for antibiotikaresistens har ført til skjerpet kjøkkenhygiene

  En fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at mange nordmenn har god kunnskap om antibiotika og resistens.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 7. Bekymret etter alvorlige ulykker med gassapparater og aggregater

  Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker økt oppmerksomhet rundt faren ved feilbruk av aggregat og gassdrevne apparater i små rom med dårlig ventilasjon etter mange alvorlige ulykker på kort tid.

  Nyhet

  Publisert

 8. Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2014

  I 2014 ble det diagnostisert 24 810 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia)i Norge. Av disse var det 22 tilfeller av lymfogranuloma venerum (LGV).

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 9. Infeksjoner hos småbarn kan være risikofaktor for senere cøliaki

  Barn som har hatt mange infeksjoner de første 18 levemånedene, har noe økt risiko for å utvikle cøliaki sammenlignet med barn med få infeksjoner. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 10. Mange alvorlige forgiftninger blant utenlandske sopplukkere

  Avdeling for giftinformasjon ved Folkehelseinstituttet mottar årlig en rekke henvendelser om alvorlige soppforgiftninger.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 11. Sammenheng mellom fedme og tarmkreft, studert i mus

  Overvekt og fedme blir antatt å øke risikoen for ulike krefttyper, inkludert tykktarmskreft. Imidlertid er mekanismene for denne sammenhengen fortsatt uklare.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 12. Birkebeinere med atrieflimmer fortsetter å trene

  To av tre birkebeinere fortsetter med regelmessig utholdenhetstrening også etter å ha fått atrieflimmer. Dette viser en ny studie i regi av Diakonhjemmet sykehus og Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 13. Flere risikofaktorer forklarer hjertedødelighet hos lavt utdannede

  Lavt utdannende har høyere risiko for hjerte- og karsykdommer enn grupper med høyere utdanning.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 14. Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko

  En aldersforskjell mellom mor og far på mer enn ti år er knyttet til økt risiko for å få et autistisk barn. Det er også høyere risiko når mor er yngre enn 20 år.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 15. 1 av 3 narkotikadødsfall skjer blant personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet

  Personer som dør av narkotika kan deles inn i tre nesten like store undergrupper; personer med meget lav sosioøkonomisk status, uføre, eller personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 16. Tristhet øker risikoen for fyll, men ikke blant tenåringer

  Psykiske plager gir ikke mer tenåringsfyll, men tristhet gir økt beruselsesdrikking blant unge voksne.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 17. Foreldrekonflikt - kjennetegn og risikofaktorer

  Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre alvorlige konsekvenser for barna.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 18. 9 av 10 barn fødes etter fullgåtte svangerskap

  Færre kvinner går over tiden før fødselen. Alderen på førstegangsfødende øker. Andelen barn som fødes av utenlandsfødte kvinner øker. Dette viser 2014-tall fra Medisinsk fødselsregister.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 19. Om samlivsbrudd og konflikter

  En doktorgradsstudie ved Folkehelseinstituttet har undersøkt hvordan mødres parforhold endrer seg gjennom barnas oppvekst, og hva som kan forutsi sannsynligheten for at foreldre skiller lag.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 20. Mange og hyppige endringer i skjenketider

  Da ni norske byer utvidet skjenketidene i 2004, ble utelivsbransjens argumenter for en slik utvidelse i beskjeden grad motvirket eller utfordret av andre aktører.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert