Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Historisk arkiv

Viser  346  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Skabb og asylsøkere

  De færreste asylsøkere har skabb, men det kan forekomme. Skabb skyldes skabbmidd som graver ganger i huden.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 2. Oppdaterte råd om håndtering av kusmautbrudd

  Ved utbrudd av kusma anbefaler Folkehelseinstituttet vaksine til uvaksinerte og de som kun har fått en dose med MMR-vaksine. I tillegg anbefales andre smitteverntiltak og råd til nærkontakter.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 3. Pågående kusmautbrudd i Norge

  Trondheim kommune har tidligere varslet Folkehelseinstituttet om et pågående utbrudd av kusma blant studenter. Utbruddet pågår fortsatt og det er mistenkte tilfeller også i andre deler av landet knyt

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 4. Råd ved utbrudd i asylmottak

  Utbrudd av smittsomme sykdommer på mottak for asylsøkere forekommer svært sjeldent. Ved utbrudd har kommuneoverlegen i mottakskommunen ansvar for å lede og organisere oppklaringsarbeidet.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 5. Utdanning har betydning for gjenstående levetid hos 95-åringer

  En 95 år gammel mann med lang utdanning kan forvente å leve nesten et halvt år lengre enn jevnaldrende menn med grunnskole.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 6. Ingen betydningsfull sammenheng mellom bruk av antidepressiva under graviditeten og forsinket motorisk utvikling hos barnet

  Det er ingen grunn til å endre dagens behandling av depresjon blant gravide, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 7. Utbrudd av kusma i Trondheim

  Trondheim kommune har varslet Folkehelseinstituttet om et pågående utbrudd av kusma blant studenter. Smittevernoverlegen i Trondheim har gitt råd om vaksine og foretar smitteoppsporing blant nærkonta

  Nyhet

  Publisert

 8. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2013

  I 2013 ble det registrert 152 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Frykt for antibiotikaresistens har ført til skjerpet kjøkkenhygiene

  En fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at mange nordmenn har god kunnskap om antibiotika og resistens.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 10. Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2014

  I 2014 ble det diagnostisert 24 810 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia)i Norge. Av disse var det 22 tilfeller av lymfogranuloma venerum (LGV).

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 11. Infeksjoner hos småbarn kan være risikofaktor for senere cøliaki

  Barn som har hatt mange infeksjoner de første 18 levemånedene, har noe økt risiko for å utvikle cøliaki sammenlignet med barn med få infeksjoner. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 12. Mange alvorlige forgiftninger blant utenlandske sopplukkere

  Avdeling for giftinformasjon ved Folkehelseinstituttet mottar årlig en rekke henvendelser om alvorlige soppforgiftninger.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 13. Sammenheng mellom fedme og tarmkreft, studert i mus

  Overvekt og fedme blir antatt å øke risikoen for ulike krefttyper, inkludert tykktarmskreft. Imidlertid er mekanismene for denne sammenhengen fortsatt uklare.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 14. Birkebeinere med atrieflimmer fortsetter å trene

  To av tre birkebeinere fortsetter med regelmessig utholdenhetstrening også etter å ha fått atrieflimmer. Dette viser en ny studie i regi av Diakonhjemmet sykehus og Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 15. Flere risikofaktorer forklarer hjertedødelighet hos lavt utdannede

  Lavt utdannende har høyere risiko for hjerte- og karsykdommer enn grupper med høyere utdanning.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 16. Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko

  En aldersforskjell mellom mor og far på mer enn ti år er knyttet til økt risiko for å få et autistisk barn. Det er også høyere risiko når mor er yngre enn 20 år.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 17. Foreldrekonflikt - kjennetegn og risikofaktorer

  Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre alvorlige konsekvenser for barna.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 18. 9 av 10 barn fødes etter fullgåtte svangerskap

  Færre kvinner går over tiden før fødselen. Alderen på førstegangsfødende øker. Andelen barn som fødes av utenlandsfødte kvinner øker. Dette viser 2014-tall fra Medisinsk fødselsregister.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 19. Om samlivsbrudd og konflikter

  En doktorgradsstudie ved Folkehelseinstituttet har undersøkt hvordan mødres parforhold endrer seg gjennom barnas oppvekst, og hva som kan forutsi sannsynligheten for at foreldre skiller lag.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 20. 19-åring døde av smittsom hjernehinnebetennelse

  Folkehelseinstituttet ble for noen dager siden varslet om at en 19-åring bosatt i en kommune på Østlandet ble svært syk av smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom).

  Nyhet

  Publisert Oppdatert