Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 1 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 1 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 1 er publisert

Det er så langt rapportert 138 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 1, mot 183 i uke 52. Antallet sist uke forventes noe oppjustert. Trenden i aldersgruppen 18-29 år har vært stabil, ellers har vært en nedgang i alle aldergrupper.

Det er så langt rapportert 138 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 1, mot 183 i uke 52. Antallet sist uke forventes noe oppjustert. Trenden i aldersgruppen 18-29 år har vært stabil, ellers har vært en nedgang i alle aldergrupper.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag for uke 1

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert 138 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 1, mot 183 i uke 52. Antallet sist uke forventes noe oppjustert. Trenden i aldersgruppen 18-29 år har vært stabil, ellers har vært en nedgang i alle aldergrupper. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 29 i uke 1, en nedgang fra uke 52 (38).
 • Blant 138 nye pasienter innlagt i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 1, var 64 (49 %) uvaksinert, 39 (30 %) fullvaksinert med to doser og 24 (18 %) fullvaksinert med tre doser. Fullvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har høyere medianalder, og en større andel av dem har underliggende medisinske tilstander som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte.
 • De siste fire ukene har andel omikron blant nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak økt fra 1,7 % i uke 50 (3/175) til 32 % i uke 1 (24/74). Flere detaljer over meldte tilfeller og nye sykehusinnleggelser av virusvarianten omikron finnes på fhi.no. Foreløpig analyse av norske data har estimert at risikoen for sykehusinnleggelse med covid-19 som hovedårsak etter infeksjon med omikronvarianten var 69 % lavere, sammenlignet med infeksjon med deltavarianten.
 • Det har vært en nedgang i antall registrerte covid-19 assosierte dødsfall siste tre uker. Det er foreløpig registrert 19 covid-19 assosierte dødsfall i uke 1, en halvering sammenlignet med uke 52 (38). Antallet for uke 1 kan bli oppjustert. I uke 1 var medianalder 84 år (nedre-øvre kvartil: 70 – 90 år)

Meldte covid-19 tilfeller

 • Det er foreløpig meldt 45 233tilfeller av covid-19 i uke 1, 70% økning fra uke 52 (26 598) og det klart høyeste antall meldte tilfeller på en uke så langt i pandemien. I uke 1 var trenden stabil blant de aller eldste, men økte i øvrige aldersgrupper. Størst var økningen i aldergruppen 13-19 år (137%) som hadde flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet sist uke (1 457 per 100 000). Antall meldte tilfeller økte i alle fylker og Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 for uke 52 og uke 1 samlet (2 577).

Testing

 • Endringer i teststrategi og bruk av selvtester påvirker hvor mange som testes, oppdages og registres. I løpet av uke 1 har blant annet flere testet seg etter juleferie og i forbindelse med skolestart. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.
 • Flere personer ble testet med PCR i uke 1 sammenlignet med juleukene, men færre enn i de to siste ukene før jul.
 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at 70 % av de som testet seg sist uke benyttet hurtigtest, og blant de som testet positivt økte andelen som kun testet seg med hurtigtest. Andelen positive blant de som oppga å ha testet seg har steget siden uke 50 og var 7,4 % sist uke.

Virologisk overvåking

 • Omikron ble dominerende i Norge gjennom jula og det er sett en hurtig økning i alle fylker. Andelen omikrontilfeller økte raskt fra rundt 6 % i uke 49 til 86% i uke 1. Det er regionale forskjeller, men økning i de fleste fylker. Siste uke er 11 963 tilfeller med omikron virusvariant påvist, disse er hovedsakelig rapportert fra Oslo (3 671, 92 %) og Viken (3 747, 92 %).
 • En undergruppe av omikron (BA.2) som har økt raskt i Danmark etter nyttår, er nå påvist i Norge med flere tilfeller.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 9. januar er 72 % av hele befolkningen, 86 % (16 år og eldre) og 88 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 82 % av 16-17 åringer og 52 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 35 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 35 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Totalt 86 % av alle 65 år og eldre har blitt vaksinert med oppfriskningsdose, 66 % over 45 år og i aldersgruppen over 18 år har 43 % fått oppfriskningsdose. Blant risikogruppene er det er 68 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 54 % av dem med moderat risiko. (NB ny beregning av vaksinasjonsdekning siden nyttår- se kapitel om vaksinasjon for detaljer)
 • Blant prioritert helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten har henholdsvis 56 % og 70 % blitt vaksinert med tre doser.
 • 40% av ansatte i skoler og barnehager har fått oppfriskningsdose, 61 % i aldersgruppen 45-70 år og 23 % i aldersgruppen 18-44 år.

Matematisk modellering

 • Estimater av reproduksjonstall denne uken er usikre på grunn av stor endring i testing rundt jul og nyttår. Modellering viser at trenden i smittespredningen er sannsynlig minkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall siden 13. desember på 0,9 (95 % CI 0,8–1,0). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,1 (95 % CI 0,9–1,4). Disse estimatene viser hovedsakelig trenden for deltavarianten. Det er stor usikkerhet, men vi vurderer at reproduksjonstallet for omikronvarianten til å være mellom 1,4 og 2,2. de siste 14 dagene.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har sunket over flere uker og nærmer seg et lavt nivå. I uke 1 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i 3 %av undersøkte prøver, tilsvarende nivået i slutten av august 2021. Det er fremdeles hovedsakelig RS-virus og rhinovirus som påvises, med andel positive prøver i uke 1 på hhv. 5 og 7 %.
 • Andelen som rapporterer luftveissymptomer var i uke 1 på 4,1 %, mot 8 % i uke 44. Av dem med symptomer som testet seg har det de siste ukene vært en økning i andelen som har fått påvist koronavirus fra 4 % i uke 41 til 21,5 % i uke 1.
 • Også i uke 52 sees foreløpig en svak nedgang i innleggelser med luftveisinfeksjon. I uke 52 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 56 %, covid-19 27 %, RS-virusinfeksjon 8 %, øvre luftveisinfeksjoner 8 % og influensa 2 %.I ukene opp til jul var det sett en økning i influensa tilfeller som stagnerte jul og nyttår. Nå øker det noe på igjen med influensa, men prevalensen er fortsatt svært lav for årstiden og ligger på 0,6%.