Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 8 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 8 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 8 er publisert

Det er så langt rapportert om 910 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 8, hvorav 490 (54 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 430 i uke 7).

Det er så langt rapportert om 910 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 8, hvorav 490 (54 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 430 i uke 7).


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Sammendrag uke 8

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 910 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 8, hvorav 490 (54 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 430 i uke 7). Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.
 • I uke 8 var antall nye pasienter innlagt per 100 000 personer høyest i aldersgruppene >=85 år (77,5 per 100 000, n=91, etter 55,3 uke 7) og <1 år (64,0 per 100 000, n=34, etter 48,9 i uke 7). Blant barn <1 år er innleggelsene generelt kortvarige og kan skyldes lavere terskel for innleggelse av spedbarn. Størst økning i antall per 100 000 var i aldersgruppen >=85 år. Fra uke 7 til 8 økte insidensen også i aldersgruppene 75-84 år (29,2 til 35,4), 65-74 år (13,9 til 14,4) og 55-64 år (7,1 til 8,5). I øvrige aldersgrupper var insidensen relativt stabilt eller gikk ned.
 • Blant 488 nye pasienter med kjent vaksinestatus som ble lagt inn i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 8, var 119 (24 %) uvaksinert, 86 (18 %) hadde blitt grunnvaksinert med maks to doser og 268 (55 %) hadde blitt vaksinert med tre doser. Vaksinerte pasienter har generelt høyere medianalder og en større andel har underliggende sykdommer som fører til økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 enn for uvaksinerte.
 • Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 35 i uke 8, etter 38 i uke 7. Dette er en økning fra uke 4–6, da mellom 15–19 nye pasienter ble innlagt i intensivavdeling ukentlig.
 • Antall covid-19 assosierte dødsfall har økt de siste 4 ukene. Det er foreløpig registrert 57 dødsfall i uke 8 etter 48 i uke 7. Antallet for uke 8 forventes oppjustert. I uke 8 var medianalder 84 år (nedre-øvre kvartil: 73-89 år).
 • Nivået av totaldødelighet i Norge har vært normalt de siste to månedene, også blant personer 65 år eller eldre. Totaldødelighet i Norge har vært på, eller under, forventet nivå gjennom hele pandemien, med unntak av ukene 43-45 og 47-51 i 2021 da det var noe høyere

Meldte covid-19 tilfeller og testaktivitet 

 • Det er foreløpig meldt 100 722 tilfeller til MSIS i uke 8, stabilt med uke 7 (100 713). Blant personer under 18 år har antall meldte tilfeller gått ned siste to uker (17 % fra uke 7 til uke 8) etter å ha vært stabilt de tre forutgående ukene.
 • Endringer i teststrategi og bruk av selvtester og bekreftende PCR påvirker hvem og hvor mange som testes, oppdages og registres. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid. Fra 24.01.22 anbefales ikke bekreftende PCR til personer som har mottatt oppfriskningsdose eller grunnvaksinerte som har gjennomgått infeksjon siste 3 måneder. En lavere andel av de smittede i denne gruppen meldes derfor til MSIS enn tidligere.
 • Fra uke 7 til uke 8 har det vært 4 % nedgang i antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten. Antall testede gikk ned eller var stabilt i alle aldersgrupper utenom i aldersgruppen 60-79 år hvor det var en økning.
 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen som har fått påvist covid-19 har økt fra 0,5 % i uke 50 til 9,2 % i uke 7 og 11,0 % i uke 8. Andelen som har testet seg økte fra 22,8 % i uke 7 til 23,0 % i uke 8 (88 % med bare hurtigtest i uke 8). Blant personer som oppgir å ha fått påvist koronavirus har andelen som kun har benyttet selvtest/hurtigtest vært relativt stabil rundt 85 % siste uker.
 • Andelen av de testede som oppga positivt testresultat har steget fra 4,4 % i uke 52 til 41,1% i uke 7, og så til 48,5 % i uke 8. Blant personer med symptomer som testet seg, har det vært en økning i andelen som har fått påvist koronavirus fra 13,7 % i uke 51 til 65,6 % i uke 7, og så til 71,7 % i uke 8.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 27. februar er 78 % av hele befolkningen, 91 % (16 år og eldre) og 91 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 83 % av 16-17 åringer og 42 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 42 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 53 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 89 % for alle 65 år og eldre, 81 % for dem over 45 år og 65 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 81 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 73 % av dem med moderat risiko.

Virologisk overvåking

 • Det ser nå ut til at omikron BA.2 har overtatt for BA.1 i Norge. 2 og utgjør nå opp mot 61% av alle helgenomsekvenserte prøver siste to uker.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at trenden er økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 7. februar på 1,4 (1,2 – 1,6). Siden mange nå blir smittet og dermed blir immune for en periode etterpå, bremses epidemien. R-tallet synker derfor ganske raskt og er nå nærmere 1,1. Modellen forventer en smittetopp i løpet av de nærmeste ukene.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har vært på et svært lavt nivå de siste ukene. I uke 8 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i kun 1 % av undersøkte prøver, tilsvarende nivået slutten av juli 2021. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus som påvises, med andel positive prøver i uke 8 på 8 %. Forekomsten av metapneumovirus har ligget stabilt med andel positive på 2 % siste tre uker.
 • Andelen som rapporterer forkjølelsessymptomer er fremdeles økende og var i uke 8 på 15,4%. 
 • Det har vært en økning i antall innleggelser med luftveisinfeksjon de siste ukene. Dette skyldes økningen i innleggelser med covid-19. Nivået ligger over det sett i samme tidsrom for fjoråret og i våren 2020, men under nivået sett i samme tidsrom i de pre-pandemiske vintersesongene det er tilgjengelige data for. I uke 7 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner følgende: covid-19 67 %, nedre luftveisinfeksjoner 28 %, øvre luftveisinfeksjoner 5 %, influensa 1 % og RSV <1 %.
 • I ukene opp til jul var det en økning i influensatilfeller, men økningen stagnerte i uke 52 og har ikke tatt seg opp igjen siden. Prevalensen blant testede er fortsatt svært lav for årstiden og ligger på 0,4%.