Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 12 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 for uke 12 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 12 er publisert

Etter fem uker med økning i antall meldte tilfeller, var det en nedgang i uke 12.

Etter fem uker med økning i antall meldte tilfeller, var det en nedgang i uke 12.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag og vurdering for uke 12

  • Etter fem uker med økning i antall meldte tilfeller, var det en nedgang i uke 12. Det er så langt meldt 5 818 tilfeller med prøvedato i uke 12, en nedgang på 11 % siden uke 11. Sist uke ble det testet rekordmange personer for SARS-CoV-2 (201 452). Dette skyldes en økning i antall testede personer i aldersgruppen 20-39 år. Etter en lengre periode med økning i andel positive blant de testede, var det en nedgang fra 3,39 % i uke 11 til 2,89 % i uke 12.
  • Sist uke gikk antall meldte tilfeller ned i alle fylker med unntak av Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er svært stor geografisk variasjon både mellom og innad i ulike fylker. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (587 i uke 11 og 12 samlet), men det var en nedgang i antall meldte tilfeller på 21,6 % sist uke til tross for økt testing. I Viken (415 per 100 000) gikk antall meldte tilfeller ned med 4,4% fra uke 11 til uke 12. Trøndelag og Troms og Finnmark har lavest forekomst med henholdsvis 15 og 29 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 11 og 12 samlet.
  • Etter flere uker med økning i antall nye innleggelser i sykehus, med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, har antall nye innleggelser vært relativt stabilt siste to uker. Det er foreløpig rapportert om 194 nye innleggelser i uke 12, etter 224 i uke 11. Dette gjelder også Oslo og Viken, de to fylkene med høyeste antall nye innleggelser per uke. Det har vært en økende trend i aldersgruppene 20 – 79 år de siste ukene, og denne økningen fortsatte blant aldersgruppene 30-49 år i uke 12 (81 i uke 12, 64 i uke 11). Dette er de høyeste antallene rapportert i disse aldersgruppene på en uke siden begynnelsen av pandemien.
  • Det er foreløpig rapportert om 46 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 12. Etter en økende trend i de siste ukene har antall nye innleggelser i intensivavdeling vært stabilt siste to uker, med 18 nye innleggelser rapportert i uke 9, 29 i uke 10 og 46 i uke 11.
  • Etter flere uker med nedgang, har antall dødsfall vært stabilt de siste tre ukene. Det er foreløpig meldt om 8 dødsfall i uke 12, mot 9 i uke 11.
  • Matematisk modellering viser at smittespredningen nå har flatet ut med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 9. mars på 1,0 (95 % CI 0,9–1,1), men med betydelig forskjell mellom fylkene. Vi estimerer at 65 % (95 % CI 60 %– 70 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget. I en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimeres det at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,8 (95 % CI 0,6 – 1,1).
  • Andelen med den engelske virusvarianten i Norge ligger på ca. 82 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, men fordeler seg ulikt mellom landets fylker. Andelen er høyest i Oslo (93 %) og Vestfold og Telemark (89 %), og lavest i Nordland (15 %). Andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på ca. 2 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, denne varianten er hovedsakelig rapportert fra Nordland (83 %) og Møre og Romsdal (10 %) fylke.
  • Per 28. mars er 90 % av kvinner og menn i alderen 85 år og over vaksinert med 1. dose og 82 % er vaksinert med 2. dose. Videre er 77 % vaksinert med 1. dose og 32 % er vaksinert med 2. dose blant kvinner og menn i aldersgruppen 75-84 år. Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 48 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen. Høyest andel vaksinerte med 1. dose finner vi blant ambulansepersonell (76 %) og leger (73 %). Helseforetakene og kommunene prioriterer vaksinasjon blant helsepersonell etter kriterier fra Folkehelseinstituttet.
  • På Østlandet har det i flere kommuner vært et høyt smittetrykk i lang tid og høy insidens av nye innleggelser på sykehusene. Enkelte kommuner rundt i landet har utbrudd, mens store deler av landet har svært lav forekomst. Situasjonen er ustabil og med økt mobilitet i påsken er det er viktig at alle overholder de generelle smittevernrådene gjennom påskeferien. Kommunene må opprettholde sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt, fortsette vaksinasjon og raskt vurdere om ytterligere tiltak er nødvendig for å kontrollere spredningen i kommunen og behov for samordning i regionen. Utbrudd med nye virusvarianter har flere steder blitt kontrollert med forsterket TISK og målrettede kontaktreduserende tiltak.