Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 7 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 7 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 7 er publisert

Det er så langt rapportert om 764 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 7, hvorav 399 (52 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 313 i uke 6).

Det er så langt rapportert om 764 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 7, hvorav 399 (52 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 313 i uke 6).


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Sammendrag for uke 7

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 764 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 7, hvorav 399 (52 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 313 i uke 6). Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.
 • I uke 7 var antall nye pasienter innlagt per 100 000 personer høyest i aldersgruppene >=85 år (53,6, n=63), <1 år (45,2, n=24), 75–84 år (26,6, n=82) og 65–74 år (12,4, n=67). I øvrige aldersgrupper var antall nye pasienter innlagt under 10 per 100 000 i uke 7.
 • De siste fire ukene har 45 % av barn <18 år innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak vært <1 år (70 av 156). Innleggelse er generelt kortvarig og kan være grunnet lavere terskel for innleggelse av spedbarn. Det ukentlige antallet innleggelser grunnet covid-19 i aldersgruppen <18 år er fremdeles betydelig lavere enn det som ble registrert for RS-virusinfeksjoner tidligere i høst 2021.
 • Blant 329 nye pasienter med kjent vaksinestatus som ble lagt inn i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 7, var 87 (26 %) uvaksinert, 58 (18 %) grunnvaksinert med maks to doser og 175 (53 %) vaksinert med tre doser. Vaksinerte pasienter har generelt høyere medianalder og en større andel har risikofaktorer som fører til økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 enn for uvaksinerte.
 • Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 32 i uke 7, etter 14 i uke 6.
 • Det er foreløpig registrert 42 covid-19 assosierte dødsfall i uke 7 etter 37 i uke 6. Antallet for uke 7 kan bli oppjustert. I uke 7 var medianalder 85 år (nedre-øvre kvartil: 77-91 år).

Meldte covid-19 tilfeller og testaktivitet 

 • Det er foreløpig meldt 100 167 tilfeller til MSIS i uke 7, en nedgang på 28 % fra uke 6 (138 390). Blant personer under 18 år gikk antall meldte tilfeller ned med 50 % fra 61 264 i uke 6 til 30 688 i uke 7 etter å ha vært stabilt de tre forutgående ukene (uke 4 til uke 6).
 • Endringer i teststrategi og bruk av selvtester og bekreftende PCR påvirker hvem og hvor mange som testes, oppdages og registres. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid. Fra 24.01.22 anbefales ikke bekreftende PCR til personer som har mottatt oppfriskningsdose eller grunnvaksinerte som har gjennomgått infeksjon siste 3 måneder. En lavere andel av de smittede i denne gruppen meldes derfor til MSIS enn tidligere.
 • Fra uke 6 til uke 7 har det vært 29 % nedgang i antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten. Antall testede gikk ned eller var stabilt i alle aldersgrupper.
 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen som har fått påvist covid-19 har økt fra 0,5 % i uke 50 til 9,1 % i uke 7, en økning fra uke 6 der andelen var 6,9 %. Andelen som har testet seg har gått noe opp sist uke fra 22,0 % i uke 6 til 22,8 % i uke 7 (90 % med bare hurtigtest i uke 7), noe som kan ha en sammenheng med endringer i testanbefalinger. Blant personer som oppgir å ha fått påvist koronavirus sank andelen som kun har benyttet selvtest/hurtigtest fra 97,8 % i uke 6 til 85,4 % i uke 7.
 • Andelen av de testede som oppga positivt testresultat har steget fra 4,4 % i uke 52 til 40,3 % i uke 7. Av dem med symptomer som testet seg, har det vært en økning i andelen som har fått påvist koronavirus fra 3,3 % i uke 41 til 13,7 % i uke 51 og til 67 % i uke 7.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 20. februar er 73 % av hele befolkningen, 87 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 83 % av 16-17 åringer og 54 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 42 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 52 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 89 % for alle 65 år og eldre, 81 % for dem over 45 år og 65 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 80 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 72 % av dem med moderat risiko.

Virologisk overvåking

 • Omikron BA.2 øker fortsatt og har nå overtatt for BA.1 i flere fylker. Blant helgenomsekvenserte prøver fra uke 6 utgjør BA.2 65 %. De fleste prøvene er fra Oslo.
 • Nye virusnøytralisasjonsresultater fra FHI på omikron BA.1 og BA.2 indikerer at tidligere immunitet fra vaksine eller smitte er lavere enn for deltavarianten og er på likt nivå for begge undergrupper av omikron og at det ikke ser ut til å være nøytralisasjonsforskjell mellom BA.1 og BA.2. Blant de undersøkte har vaksinerte med påfølgende smitte høyest nivå av virusnøytraliserende antistoffer, både mot BA.1 og BA.2.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at trenden er økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 31. januar på 1,4 (1,2 – 1,6). På grunn av høye smittetall endrer R-tallet seg ganske rask og er nå nærmere 1,2. Modellen forventer en smittetopp i løpet av de nærmeste ukene.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har vært på et svært lavt nivå de siste ukene. I uke 7 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i kun 1 % av undersøkte prøver, tilsvarende nivået slutten av juli 2021. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus som påvises, med andel positive prøver i uke 7 på 8 %. De siste to ukene har også forekomsten av metapneumovirus økt svakt, med andel positive på 2 % i uke 7.
 • Andelen som rapporterer forkjølelsessymptomer er fremdeles økende og var i uke 7 på 13,2 %. 
 • Det har vært en svak økning i antall innleggelser med luftveisinfeksjon de siste ukene. Nivået ligger over det sett i samme tidsrom for fjoråret, men under nivået sett i samme tidsrom i de pre-pandemiske vintersesongene det er tilgjengelige data for. I uke 6 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 37 %, covid-19 55 %, RS-virus <1 %, øvre luftveisinfeksjoner 7 % og influensa 1 %.
 • I ukene opp til jul var det en økning i influensatilfeller, men økningen stagnerte i uke 52 og har ikke tatt seg opp igjen siden. Prevalensen blant testede er fortsatt svært lav for årstiden og ligger på 0,3%.