Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 5 publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 5 publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 5 er publisert

Det er så langt rapportert om 462 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 5, hvorav 215 (47 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 217 i uke 4). Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.

Det er så langt rapportert om 462 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 5, hvorav 215 (47 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 217 i uke 4). Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Sammendrag uke 5

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 462 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 5, hvorav 215 (47 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 217 i uke 4). Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.
 • En veldig lav andel av meldte tilfeller (0,13 %) legges inn i sykehus for covid-19. Årsaken kan være at omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon.
 • I uke 5 var antall nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak per 100 000 personer høyest i aldersgruppene <1 år (22,6, n=12), >=85 år (21,3, n=25) og 75–84 år (10,4, n=38). I øvrige aldersgrupper var antall nye pasienter innlagt under 5 per 100 000 i uke 5.
 • De siste fire ukene har 42 % av barn <18 år innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak vært <1 år (39 av 93). Innleggelse er generelt kortvarig og kan være grunnet lavere terskel for innleggelse av spedbarn. Det ukentlige antallet innleggelser grunnet covid-19 i aldersgruppen <18 år er fremdeles betydelig lavere enn det som ble registrert for RS-virusinfeksjoner tidligere i høst 2021.
 • Blant 194 nye pasienter som ble lagt inn i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 5, var 59 (30 %) uvaksinert, 43 (22 %) vaksinert med to doser og 76 (39 %) vaksinert med tre doser.
 • Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 16 i uke 5, etter 16 i uke 4.
 • Antall covid-19 relaterte dødsfall økte i uke 5 etter å ha vært relativt stabilt siden uke 1. Det er foreløpig registrert 35 covid-19 assosierte dødsfall i uke 5 etter 26 i uke 4. Antallet for uke 5 kan bli oppjustert. I uke 5 var medianalder 86 år (nedre-øvre kvartil: 73 – 93 år).

Meldte covid-19 tilfeller og testaktivitet 

 • Det er foreløpig meldt 128 127 tilfeller til MSIS i uke 5, en 5% nedgang fra uke 4 (135 418). Blant personer under 18 år har antall meldte tilfeller vært relativt stabilt siste to uker.
 • Endringer i teststrategi og bruk av selvtester og bekreftende PCR påvirker hvem og hvor mange som testes, oppdages og registres. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid. Fra 24.01.22 anbefales ikke bekreftende PCR til personer som har mottatt oppfriskningsdose eller grunnvaksinerte som har gjennomgått infeksjon siste 3 måneder. En lavere andel av de smittede i denne gruppen meldes derfor til MSIS enn tidligere.
 • Fra uke 4 til uke 5 har det vært 24 % nedgang i antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten. Antall testede gikk ned i alle aldersgrupper.
 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen som har testet seg har gått noe ned sist uke fra 23,8 % i uke 4 til 22,2 % i uke 5 (86 % med bare hurtigtest i uke 5). Blant personer som oppgir å ha fått påvist koronavirus økte andelen som kun har benyttet selvtest/hurtigtest fra 60 % i uke 4 til 70% i uke 5.
 • Andelen av de testede som oppga positivt testresultat har steget fra 2 % i uke 52 til 22,4 % i uke 5. Av dem med symptomer som testet seg har det vært en økning i andelen som har fått påvist koronavirus fra 4 % i uke 41 til 13,7 % i uke 51 til 50,6 % i uke 5.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 6. februar er 72 % av hele befolkningen, 87 % (16 år og eldre) og 88 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 83 % av 16-17 åringer og 53 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 41 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 51 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 89 % for alle 65 år og eldre, 80 % for dem over 45 år og 63 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 79 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 71 % av dem med moderat risiko.

Virologisk overvåking

 • Prevalens av omikron BA. 1 er avtagende, mens omikron BA.2 har økt markant nasjonalt fra uke 4 (6 %) til uke 5 (16 %). De fleste undersøkte prøver er fra Oslo og BA.2 andelen har her doblet seg på en uke og ligger uke 5 på 19,5 % av analyserte prøver. Også i Trøndelag, Vestfold og Telemark er andelen høy med over 30 % av de analyserte prøvene, men antallet undersøkt er langt lavere enn i Oslo og prosentandelen er derfor heftet med noe mer usikkerhet. Det ser likevel ut til at BA.2 overtar for BA.1 i Norge som i Danmark og Sverige.

Matematisk modellering

 • Basert på IBM modellen vurderer vi at reproduksjonstallet de siste 2 ukene har sunket fra rundt 1,3 til 1,0. Dette indikerer at vi nå er nærme toppen på nye smittede, men dette er uten en eventuell effekt av lettelsene 1. februar.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har sunket over flere uker og er nå på et svært lavt nivå. I uke 5 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i kun 1 % av undersøkte prøver, tilsvarende nivået slutten av juli 2021. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus som påvises, med andel positive prøver i uke 5 på 9 %.
 • Andelen som rapporterer forkjølelsessymptomer var i uke 5 på 8,6 %, mot 8,0 % i uke 4. 
 • Antall innleggelser med luftveisinfeksjon har vært relativt stabilt de siste tre ukene. Trenden ligger over nivået sett i samme tidsrom for fjoråret, men ligger langt under nivået sett i samme tidsrom i de pre-pandemiske vintersesongene det er tilgjengelige data for. I uke 4 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 43 %, covid-19 47 %, RS-virus 1 %, øvre luftveisinfeksjoner 9 % og influensa 1 %.
 • I ukene opp til jul var det en økning i influensatilfeller, men økningen stagnerte i uke 52. Verken tilfeller eller andeler med influensa har økt siste uken, og prevalensen blant testede er fortsatt svært lav for årstiden og ligger på 0,25%.