Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 15 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 15 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 15 er publisert

Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siste seks uker.

Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siste seks uker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Ukerapporten for uke 15, inneholder også tall for uke 14. 

Sammendrag uke 14 og 15

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siste seks uker. Så langt er det rapportert om 131 nye pasienter innlagt i sykehus i uke 15, etter 210 i uke 14 (38 % nedgang), og 248 i uke 13. Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke forventes oppjustert. Påskeferien kan ha medført en ytterligere forsinkelse i rapporteringen.
 • I uke 15 var antall nye pasienter innlagt per 100 000 personer høyest i aldersgruppene >=85 og 75-84 år, men trenden var nedadgående. Insidensen var relativt stabil eller nedgående i øvrige aldersgrupper.
 • Det er foreløpig rapportert om 6 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 15, etter 21 i uke 14, og 26 i uke 13. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Det er totalt 2 871 dødsfall fram til 17. april 2022. Antall ukentlige dødsfall har gått ned siste fire uker etter toppen i uke 11. Det er foreløpig registrert 59 dødsfall i uke 15 etter 118 i uke 14. Tallene for de siste ukene, spesielt den siste påskeuken, forventes oppjustert. I uke 15 var medianalder 87 år (nedre-øvre kvartil: 80-92 år), og 64 % døde på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem.
 • I Norge i 2022 er det foreløpig beregnet forhøyet dødelighet i uke 8, 11 og 12, mens det for aldersgruppen 65 år og eldre er beregnet forhøyet dødelighet i uke 8, 9, 11 og 12.

Meldte covid-19 tilfeller, testaktivitet og forkjølelsessymptomer i befolkningen

 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at det etter uke 8 har vært en ukentlig nedgang i andelen som rapporterer forkjølelsessymptomer, andel som oppgir å ha testet seg og andelen positive blant de som har testet seg.
 • Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 var økende fram til uke 8 og har vært nedadgående etter dette.
 • Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller siden uke 8. Det er foreløpig meldt 3 426 tilfeller i uke 15, en halvering fra uke 14.
 • Nedgangen i antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten fortsetter. Antall testede var stabilt blant personer 80 år og eldre og gikk ned i øvrige aldersgrupper. Endringer i teststrategi og bruk av selvtester og bekreftende PCR påvirker hvem og hvor mange som testes, oppdages og registres. En lavere andel av de testede og smittede registreres i MSIS og MSIS laboratoriedatabase enn tidligere. Påskeferien kan også ha bidratt til lavere testaktivitet i uke 15.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 17. april 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 83 % av 16-17 åringer og 55 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 43 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 53 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, 82 % for dem over 45 år og 66 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 81 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 74 % av dem med moderat risiko.

Virologisk overvåking

 • Omikron BA.2 overtok for omikron BA.1 i uke 6 nasjonalt og utgjør nå rundt 98 % av alle helgenomsekvenserte prøver siste to uker. Det er ikke observert vesentlige endringer i BA.2-virus i Norge av betydning så langt.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 14. mars på 0,8 (0,7 – 0,9).

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Influensa A (H3N2) er i utbrudd i Norge nå. Det kan kanskje ser ut til at influensa har stabilisert seg noe med andel positive influensa A-prøver på rundt 17% de to siste ukene. Antall testet for influensa og antall påvisninger var lavere i påskeuken enn uken før, noe som er normalt. I sentinel-overvåkingen av luftveisvirus ble det påvist 14 influensatilfeller av 36 undersøkte prøver sist uke.
 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har vært relativt stabilt de siste 5 ukene. I uke 15 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i 2 % av undersøkte prøver. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus og metapneumovirus som påvises. Andel positive rhinovirus-prøver var på 8 % i uke 15. Forekomsten av metapneumovirus økte svakt fra uken før, med andel positive prøver på 7 % i uke 15.
 • Etter en nedgang fra 1 533 innleggelser med luftveisinfeksjon i uke 12 til 1 367 innleggelser i uke 13, er det foreløpig registrert 1 244 nye innleggelser i uke 14.  I uke 14 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 39 %, covid-19 29 %, influensa 24 %, øvre luftveisinfeksjoner 8 % og RSV <1 %.

Vurdering

 • En samlet vurdering av tilgjengelige overvåkingsdata viser fortsatt en tydelig synkende trend for covid-19-epidemien.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Omikronvarianten har også lavere iboende virulens. Risikoen for alvorlig sykdom er derfor svært lav for de fleste smittede. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer. Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose. Kommunene må ha et tilbud for dette.
 • Epidemien har passert toppen, og det forventes en fortsatt nedgang i innleggelser av pasienter på grunn av covid-19. Innleggelser for influensa og andre luftveisinfeksjoner kommer i tillegg slik at det samlet fortsatt vil være noe belastning på helsetjenesten i ukene framover.