Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for uke 31 og 32 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport for uke 31 og 32 er publisert

Nyhet

Ukerapport for uke 31 og 32 er publisert

Den samlede overvåkingen tyder på at sommerbølgen har passert toppen og fortsatt er i svak nedgang.

Den samlede overvåkingen tyder på at sommerbølgen har passert toppen og fortsatt er i svak nedgang.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Pandemien er i en rolig fase. Fra og med uke 23 publiserer Folkehelseinstituttet hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Se ukerapporten for uke 30 og 31, og tidligere publiserte ukerapporter på siden: Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Sammendrag uke 30 og 31 

Vurdering

 • Den samlede overvåkingen tyder på at sommerbølgen har passert toppen og fortsatt er i svak nedgang.
 • Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og vi må regne med at epidemien vokser igjen når befolkningen kommer tilbake til hverdagen etter sommeren. Utover høsten kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.
 • Kommunene tilbyr en oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere og alle som er 65 år eller eldre. Flere grupper kan bli aktuelle snart. For øvrig kan samfunnet, herunder barnehager, skoler, høgskoler og universiteter, fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Fra uke 26 til uke 31 har det vært en nedadgående trend i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak. Denne uken er det registrert en 10 % økning sammenlignet med uke 31. Samtidig er antallet lavere enn antallet nye pasienter registrert i uke 30. Det er foreløpig rapportert om 192 nye pasienter i uke 32, etter 174 i uke 31, og 227 i uke 30. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa: Antall nye innleggelser har vært under fem siste fire uker, etter 6 innleggelser i uke 27 og 12 i uke 28.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Det sees en nedadgående trend i antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling. Det er rapportert om 9 nye pasienter innlagt i uke 32, etter 14 i uke 31 og 14 i uke 30. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Dødsfall covid-19: Det er foreløpig registret 48 covid-19 relaterte dødsfall i uke 32 og 60 i uke 31. Antall ukentlige dødsfall har gått ned siden uke 28 (99 dødsfall).  Tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, forventes oppjustert.  
 • Overdødelighet:Det er i 2022 foreløpig beregnet flere dødsfall enn ventet i uke 11, 12, 25, 27, 28 og 29 i befolkningen i Norge som helhet. I aldersgruppen 65 år og eldre er det foreløpig beregnet flere dødsfall enn ventet i uke 11, 25, 27, 28 og 29.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at det fra uke 26 har vært en nedgang i andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer, har testet seg, og oppgir positivt prøveresultat for koronavirus.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca 30 % av befolkningen i Norge, indikerer en svakt nedadgående trend siden uke 26.  
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har vært nedadgående fra uke 29. Andelen konsultasjoner for andre luftveisagens følger den samme trenden.
 • Utbrudd i helsetjenesten:I uke 31 og 32 var antall varslede utbrudd omtrent på samme nivå som de to forutgående ukene.
 • Testing covid-19: Antall personer testet med PCR/antigentest ved teststasjon eller legekontor har gått ned siden uke 25. 
 • Meldte tilfeller covid-19: Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller til MSIS siden uke 25.
 • Influensa: Influensaforekomsten er stabilt svært lav.  Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel blant testede på rundt 21 % nasjonalt, har andelen influensaviruspositive ligget under 1,5 % siden uke 24.
 • Andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2: Nivået av andre påviste luftveisagens har vært stabilt lavt de siste 4 ukene. I uke 32 var andelen positive analyser på 2 %. Det er hovedsakelig rhinovirus (13 %), og parainfluensavirus (3 %) som påvises.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 14. august 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine.
 • Av hele befolkningen har 54 % fått oppfriskningsdose (3.dose). Andelen er 91 % for aldersgruppen 65 år og eldre, og 67 % for aldersgruppen 18 år og eldre.
 • I aldersgruppen 75 år og eldre er 31 % vaksinert med 4.dose.

Virologisk overvåking

 • Omikronvarianten BA.5 dominerer i Norge og utgjør over 92 % av tilfellene som er analysert. En undervariant av BA.2, BA.2.75, som har fått stor utbredelse i India, er også påvist med ett tilfelle så langt i Norge. Viruset har per nå liten utbredelse utenfor India, men på grunn av virusets egenskaper overvåkes forekomsten tett. Det er ventet at forekomsten vil øke og at denne varianten har potensiale til å overta for BA.5.