Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 1 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 for uke 1 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 1 er publisert


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Hele ukerapporten for uke 1 finner du på nettsiden Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Sammendrag og vurdering fra ukerapporten for uke 1

Det er så langt meldt 4 589 tilfeller i uke 1 (157 per 100 000 innbyggere for uke 53 og 1 samlet). Dette er en økning på 19 % sammenlignet med uke 53 da det ble meldt 3 851 Samtidig har det vært rekordmange personer (182 140) som har testet seg siste uke, en oppgang på 70 % fra uke 53. Andelen positive blant de testede gikk ned fra 3,6 % i uke 53 til 2,5 % i uke 1.

Det har vært en økning i antall meldte tilfeller fra alle landets fylker siste uke med unntak av Trøndelag og Innlandet. Oslo har igjen høyest forekomst med 265 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 53 og 1 samlet, men ytterligere tre fylker har 14-dagers insidens over 200; Trøndelag (205), Rogaland (202) og Viken (201). Agder har fortsatt lavest forekomst med 47 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 53 og 1 samlet.

De siste fire ukene har antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak vært relativt stabilt (mellom 75 og 93). I uke 1 er det foreløpig rapportert om 81 nye innlagte pasienter. Helse Sør-Øst rapporterte flest antall nye innleggelser per 100 000 i uke 1 (2,0). De siste ukene har det vært en svak oppadgående trend i nye innleggelser fra Oslo, mens antall nye innleggelser fra Viken har vært mer stabilt. Det var 23 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 1, en oppgang fra 12 i uke 53 og 13 i uke 52.
Det har vært en stigende trend i antall covid-19 assosierte dødsfall de siste fire ukene, og det er foreløpig meldt om 32 dødsfall i uke 1. Dette er det høyeste antallet siden april 2020.

Matematisk modellering viser at smittespredningen sannsynligvis har vært økende fra 27. desember med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 1,2 (95 % CI 0,9–1,6). Mer oppdaterte, analyser som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, tyder på reproduksjonstallet har vært noe synkende gjennom denne perioden, og at det 4. januar var 1,0 (95 % CI 0,8–1,3).

To nye virusvarianter er påvist i Norge. 25 tilfeller av 501Y.V1 (UK-variant) og 1 tilfelle av 501Y.V2 (sør-afrikansk variant), alle er direkte importtilfeller eller nærkontakter til disse. Ingen varianttilfeller er så langt påvist i den generelle overvåkingen.

Totalt 20 986 personer har fått 1. dose med koronavaksine per 10. januar. Så langt har 18 827 personer blitt vaksinert i uke 1. Alle fylker er i gang med vaksinasjon, og 339 kommuner har registrert koronavaksinasjon i SYSVAK.

Antall meldte tilfeller har fortsatt å stige siste uke. Dette er trolig en kombinasjon av betydelig økt testaktivitet, inkludert testing av alle som ankommer Norge, og pågående utbrudd. Antall nye innleggelser har vært relativt stabilt de siste fem uker, men en økning i antall nye intensivinnleggelser og dødsfall siste to uker kan gjenspeile økningen i smittespredning de foregående ukene. Til tross for fortsatt stor geografisk variasjon er det flere fylker med insidens på et jevnt høyere nivå enn tidligere.

Forsterkede smitteverntiltak ble innført nasjonalt de første to ukene av 2021 for å bryte denne trenden og forebygge ytterligere økning i uke 1. Det er fortsatt for tidlig å vurdere den fulle effekten av disse tiltakene. R-tallet kan se ut til å være nær 1 nå. Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt samtidig som de starter opp vaksinasjonsprogrammet for å beskytte sykehjemsbeboere, de eldste og utvalgte grupper av helsepersonell.