Hopp til innhold

2013

Viser  134  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Skadedyr i hus og hjem

  Brosjyren gir kortfattet informasjon om hvordan man kan forebygge, oppdage og bekjempe angrep av skadedyr.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

  Forside, Skadedyr i hus og hjem
 2. Reseptregisteret 2008-2012 / The Norwegian Prescription Database 2008-2012

  Rapporten inneholder nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2008 – 2012.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 3. Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012

  Rapporten viser bl.a. statistikk om selvbestemte svangerskapsavbrudd etter kvinnens alder, bostedsfylke, svangerskapsvarighet, avbruddsmetode og nemndbehandlede svangerskapsavbrudd.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Nattstøy og søvnforstyrrelser. Utredning av indikator og grunnlag for nasjonalt mål for reduksjon av søvnforstyrrelser på grunn av støy

  Ifølge regjeringens Handlingsplan mot støy bør man få på plass et mål for å redusere nattstøy i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. MSIS og Tuberkuloseregisteret. Årsstatistikk for 2012 og beskrivelse og evaluering av registrene.

  I denne rapporten presenteres årsstatistikk for MSIS og Tuberkuloseregisteret for 2012. I tillegg beskrives MSIS og Tuberkuloseregisteret slik systemet fungerer i dag.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 6. Luftkvalitetskriterier - virkninger av luftforurensning på helse (2013:9)

  Rapporten presenterer nye kvalitetskriterier for ulike forurensningskomponenter i luft. Kriteriene er basert på kritisk gjennomgang av eksisterende forskningslitteratur om luftforurensning og helse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Kommunepsykologsatsingen i Norge i et folkehelseperspektiv

  Hensikten med denne rapporten er å skaffe kunnskap om kommunepsykologenes arbeidsoppgaver og prioriteringer. Funnene baserer seg på data fra telefonintervjuer med 100 kommunepsykologer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt - en kunnskapsoversikt

  Rapporten er utgitt av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Håndvask med såpe og vann

  Plakaten beskriver trinn-for-trinn hvordan håndvask skal utføres. Henges ved siden av såpedispensere.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

  3_Handvask A3_web_small (3).
 10. Fødsler i Norge 2011

  Medisinsk fødselsregister mottar meldinger om alle fødsler i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Fødsler i NOrge.jpg
 11. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012

  I 2012 ble det utført rusmiddelanalyser i 9717 saker hvor bilførere var mistenkt for påvirket kjøring. Av disse var 1073 pusteprøver/alkotest på Intoxylizer/Evidenzer som politiet tok lokalt.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

  Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012.
 12. Folkehelseinstituttet under influensapandemien 2009 – Delrapport: Vaksineforsyning

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet tre rapporter om arbeidet knyttet til influensapandemien 2009–10. Denne rapporten omhandler vaksineforsyningen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Delrapport: Vaksineforsyning.jpg
 13. Folkehelseinstituttet under influensapandemien 2009 – Delrapport: Rådgivning

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet tre rapporter om arbeidet knyttet til influensapandemien 2009–10. Denne rapporten omhandler rådgivningen fra instituttet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Delrapport: Rådgivning.jpg
 14. Folkehelseinstituttet under influensapandemien 2009 – Delrapport: Overvåkning

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet tre rapporter om arbeidet knyttet til influensapandemien 2009–10. Denne rapporten omhandler overvåkingsarbeidet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Delrapport: Overvåkning.jpg
 15. Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2012

  Årsrapport 2012. Rapporten beskriver forekomsten av sykdommer som kan overføres med flåttbitt i Norge og hva man kan gjøre for å beskytte seg mot disse sykdommene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Fakta om hepatitt A, B og C (brosjyre)

  Fakta om hepatitt A, B og C omhandler symptomer, smittemåte, smitteforebyggende tiltak, behandling og oppfølging. Brosjyren finnes på 19 forskjellige språk.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

  Brosjyren tar for seg hepatitt A, B og C. Finnes på flere språk. Folkehelseinstituttet.
 17. Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.

  Rapporten konkluderer med at av de tiltakene som er gjennomført under IA-­avtalen fra 2001 til nå, er det best dokumentasjon for at økt bruk av gradert sykemelding reduserer totalt sykefravær.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2012

  Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge 2014.jpg
 19. Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak

  Barn og unge med atferdsforstyrrelse får ikke nok hjelp. Minst 30 000 unge mellom 4 og 18 år i Norge har en atferdsforstyrrelse, men tallene tyder på at mange ikke får behandling.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Rapport 2013:4.jpg
 20. Anbefalinger om bruk av rotavirusvaksine i Norge (Rapport 2013:10)

  Stortinget har vedtatt at en vaksine som beskytter mot rotavirussykdom skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2014. Alle spedbarn vil få tilbud om vaksinen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Anbefalinger om bruk av rotavirusvaksine i Norge Rapport forside.jpg