Hopp til innhold

2013

Viser  134  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Effekt og kostnadseffektivitet av ulike dialysemetoder hos pasienter med alvorlig nyresvikt i Norge

  Metodevurderingen sammenligner effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av ulike dialysemetoder i Norge for pasienter over 18 år med dialysetrengende kronisk nyresvikt.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 2. Overvåking av blod i Norge. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Andre uønskede hendelser 2012

  Det vi her kaller andre uønskede hendelser er således hendelser som har kapasitet til å forårsake skade, men som ikke har uønskede konsekvenser. Det kan også kalles skadesløse hendelser.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Brukerundersøkelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste: en beskrivelse av utvalgte kunnskapskilder fra andre land

  Kartlegging av relevante studier, instrumenter og undersøkelser i andre land når det gjelder måling av brukererfaringer og tilfredshet på dette feltet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Tidlig støttet utskriving kan være trygt og effektivt for pasienter med hjerneslag

  Tidlig utskriving med støtte og rehabilitering i kommunen kan redusere langsiktig hjelpebehov og institusjonsinnleggelser for noen grupper pasienter med hjerneslag.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 5. Trening hjemme kan være like effektivt som trening i rehabiliteringssenter for pasienter med totalprotese i hoften

  Oversikten oppsummerer effekten av rehabilitering ved et rehabiliteringssenter eller hjemme for personer (med artrose) som er operert med totalprotese i hoften.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 6. Tuberkulose i Norge 2012 - med behandlingsresultater for 2011

  Årstatistikk for tuberkulose i Norge i 2012. Rapporten inneholder også data fra en studie der data fra MSIS - tuberkuloseregisteret ble koblet med data fra Norsk pasientregister.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 7. Tonsillektomi kan redusere tonsillitt

  Kirurgisk fjerning av mandlene hos barn med tilbakevendende betennelse i mandlene reduserer antall episoder og antall dager med sår hals. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 8. Effekt av sein versus tidlig avnavling ved fødsel av fullbårne barn

  Fordeler og ulemper ved tidlig versus sein avnavling blir diskutert.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 9. Effekt av sein versus tidlig avnavling ved for tidlig fødsel

  Systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Forveksling av legemidler

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Acetylsalicylsyre (ASA) som kreftforebyggende tiltak

  Acetylsalisylsyre (ASA), også kalt aspirin, har febernedsettende, smertestillende og betennelseshemmende egenskaper, samt hindrer dannelse av blodpropp.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 12. Mulig smitte med multiresistent Klebsiella etter bronkoskopi

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Liten, men positiv effekt av elektroniske tiltak for egenomsorg for pasienter med type 2 diabetes

  Elektroniske tiltak, spesielt via mobiltelefon, har trolig en liten, men positiv effekt på blodsukkerkontroll.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 14. Opplæring i egenmestring for personer med schizofreni gir trolig færre reinnleggelser

  Opplæring i egenmestring reduserer antall reinnleggelser for personer med schizofreni.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 15. Schizofreni: Usikkert om opplæring forebygger reinnleggelser

  Opplæring i å gjenkjenne symptomer på schizofreni kan forebygge reinnleggelser i sykehus viser en oversikt fra Cochrane-samarbeidet, men dokumentasjonen er av svært lav kvalitet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 16. Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012

  Resultatene viser at flere sykehus har svakere resultater enn gjennomsnittet. Det er også forskjeller mellom helseforetak og mellom de regionale foretakene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Bruk av tobakk, rusmidler og vanedannende legemidler i Norge

  I denne rapporten presenteres hovedfunnene fra en befolkningsundersøkelse om tobakks- og rusmiddelbruk gjennomført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra SIRUS i 2012.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 18. Fødselsnytt nr. 2, 2013

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

  Nyhetsbrev

  Publisert Oppdatert

 19. Hva gjøres for å bedre pasientsikkerheten? Satsinger i sju land

  Rapporten gir en kort oversikt over noen utvalgte, men samtidig sentrale elementer for hvordan andre land arbeider med pasientsikkerhet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester

  Adopsjon er et tiltak som har som mål å bedre barns livssituasjon. Det bidrar til en bedre utvikling enn barna ellers ville hatt, og det går bra med de fleste.

  Rapport

  Publisert Oppdatert