Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011

Rapport

30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011

Publisert Oppdatert

I denne rapporten presenterer vi oppdaterte resultater for 2010 og 2011. Rapporten angir hvilke sykehus og helseforetak som har statistisk signifikant høyere eller lavere overlevelsessannsynlighet enn gjennomsnittet.

I denne rapporten presenterer vi oppdaterte resultater for 2010 og 2011. Rapporten angir hvilke sykehus og helseforetak som har statistisk signifikant høyere eller lavere overlevelsessannsynlighet enn gjennomsnittet.


Om rapporten

  • Utgitt: 2013
  • Forfattere: Helgeland J, Kristoffersen DT, Hassani S, Lindman AS, Dimoski T, Rygh LH.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-518-4

Hovedbudskap

Forskjellene mellom laveste og høyeste overlevelsessannsynlighet er betydelige for alle de tre diagnosene hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd, samt for totaloverlevelse. I absolutte tall er spredningen omtrent like stor for de tre sykdommene. Den relative forskjellen i dødelighet er imidlertid større for hoftebrudd. Bortsett fra et fåtall sterkt avvikende verdier, fordeler sykehusene seg temmelig jevnt. Bildet for totaloverlevelse er tilsvarende, men spredningen i absolutte tall er mindre.

Sammendrag

Å forhindre dødsfall på grunn av sykdom eller skade er en av de mest grunnleggende målsetningene for helsetjenesten. Noen ganger er dette ikke mulig, men behandling og pleie av høy kvalitet øker pasientenes sjanser for å overleve. Kvalitets­indikatorer som kan måle kvalitet gjennom å sammenligne forekomst av dødsfall mellom sykehus og helseregioner, er hyppig brukt internasjonalt.

I Norge er det nå bestemt at indikatorer for overlevelse 30 dager etter innleggelse i sykehus, både knyttet til bestemte diagnoser og som overlevelsestall uansett årsaken til innleggelsen, skal offentliggjøres.

Kunnskapssenteret har som oppdrag å utvikle gode metoder for beregning av denne typen overlevelsesindikatorer, herunder å studere hvilke feilkilder som kan oppstå når vi bruker data fra sykehusenes administrative databaser som grunnlag. Kunnskapssenteret publiserte i 2011 resultater fra et forskningsprosjekt hvor over­levelsestall 30 dager etter sykehusinnleggelse ble presentert. Dette var for diagnosegruppene hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd, samt for innleggelse uansett årsak (totaloverlevelse) for perioden til og med 2009.