Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Trening er nyttig for å redusere tretthet hos kreftpasienter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Trening er nyttig for å redusere tretthet hos kreftpasienter

Forskningsomtale

Trening er nyttig for å redusere tretthet hos kreftpasienter

Publisert Oppdatert

Aerob trening som gangtrening og trening på ergometersykkel fører trolig til litt mindre tretthet (fatigue) hos kreftpasienter. Treningen kan redusere tretthet både under og etter behandling. Pasienter med brystkreft og prostatakreft ser ut til å ha mest nytte av treningen. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter en systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur.

Aerob trening som gangtrening og trening på ergometersykkel fører trolig til litt mindre tretthet (fatigue) hos kreftpasienter. Treningen kan redusere tretthet både under og etter behandling. Pasienter med brystkreft og prostatakreft ser ut til å ha mest nytte av treningen. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter en systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2013
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dahm KT, Giske L.

Hovedbudskap

Bedre behandling har ført til at kreftpasienter lever lengre. Selv om kreftbehandlingen er mer effektiv har pasientene ofte plager som tretthet, smerter, redusert fysisk funksjon, dårligere livskvalitet og nedsatt immunforsvar.

Tretthet (fatigue) er det vanligste symptomet og oppleves av ca. 70 % av kreftpasientene. Tilstanden kan ikke sammenlignes med vanlig tretthet, og blir for eksempel ikke borte ved hvile og kan gi en vedvarende følelse av tretthet og utmattelse relatert til selve kreftsykdommen eller til behandlingen.

I Norge er det ulik praksis i forhold til å opplyse kreftpasienter om at trening kan være nyttig for å redusere tretthet. Det er også usikkert i hvilken grad disse pasientene får tilbud om trening.

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt hvordan ulike treningsformer virker på tretthet hos voksne med forskjellig varighet og stadier av kreftsykdom. Trening ble sammenlignet med ingen trening eller annen behandling. I analysene ble tiltakene delt inn i ” trening generelt” med undergruppene ”aerob trening” og ”styrketrening”. Det ble gjort analyser for alle krefttyper samlet og egne analyser for bryst- og prostatakreft. Studiene viste at:

  • Trening generelt fører trolig til mindre tretthet hos kreftpasienter +++o
  • Trening generelt fører trolig til mindre tretthet hos pasienter med brystkreft +++o
  • Trening generelt fører muligens til mindre tretthet hos pasienter med prostatakreft ++oo
  • Aerob trening fører trolig til mindre tretthet hos pasienter med bryst- eller prostatakreft +++o
  • Styrketrening fører muligens til liten eller ingen endring i tretthet hos pasienter med bryst- eller prostatakreft ++oo

Vi har vurdert dokumentasjonen fra den systematiske oversikten til å være av middels og lav kvalitet fordi det var uklarhet rundt randomiseringsprosedyrene, manglende rapportering av frafall, heterogenitet (ulikheter i resultatene) mellom studiene og de som foretok registreringene var ikke blindet.

Mer om den systematiske oversikten

Forskere i Cochrane-samarbeidet gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant til sammen 56 studier som de inkluderte i oversikten. Studiene hadde til sammen 4068 deltakere med forskjellige krefttyper. 28 studier med 1183 pasienter undersøkte pasienter med brystkreft, og seks studier med 515 pasienter undersøkte pasienter med prostatakreft. Få studier undersøkte pasienter med krefttyper som leukemi og lymfekreft.

Treningen ble utført under veiledning eller som egentrening. Aerob trening (22 studier med 1533 pasienter) bestod av ulike gangtreningsprogrammer, ergometersykling, yogaøvelser og trening i grupper. Styrketreningen (fem studier med 401 pasienter) var individuelt tilrettelagt med gradvis økende belastning. Intensiteten og treningsperioden varierte mellom studiene. De fleste tiltakene ble gjennomført to til tre ganger i uken med moderat intensitet. 18 studier undersøkte effekten av trening rett etter avsluttet behandling, og ti studier undersøkte effekten av trening mens pasienten fikk behandling (slik som kjemoterapi, strålebehandling eller hormonbehandling). Trening redusert tretthet både under og etter behandlingen. Få studier fulgte pasientene over lengre tid.

Kilde

Cramp F, Byron-Daniel J. Exercise for the management of cancer-related fatigue in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11.

Les hele oversikten i Cochrane Library.