Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Opplæring i egenmestring for personer med schizofreni gir trolig færre reinnleggelser »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Opplæring i egenmestring for personer med schizofreni gir trolig færre reinnleggelser

Forskningsomtale

Opplæring i egenmestring for personer med schizofreni gir trolig færre reinnleggelser

Publisert Oppdatert

Opplæring i egenmestring reduserer antall reinnleggelser for personer med schizofreni. Effekten er større når opplæringen varer mer enn ti timer, sammenlignet med når opplæringen varer mindre enn ti timer, viser en forskningsoversikt .

Opplæring i egenmestring reduserer antall reinnleggelser for personer med schizofreni. Effekten er større når opplæringen varer mer enn ti timer, sammenlignet med når opplæringen varer mindre enn ti timer, viser en forskningsoversikt .


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2013
 • Forfattere: Underland V, Holte HH.

Hovedbudskap

Hva er schizofreni? 

Schizofreni er en psykisk lidelse preget av perioder med psykose, redusert sosial funksjon og redusert livskvalitet. Symptomene kan variere i ulike faser av sykdommen, og i perioder med sykdom kan funksjonsnedsettelsene kreve sykehusinnleggelse.

Hva er «self-management skills training»?

Vi har valgt å oversette self-management skills training som opplæring i egenmestring. Det omfatter opplæring i problemløsningsferdigheter for personer med schizofreni til å kunne ta hensiktsmessige valg for å forbedre sin helse. Opplæring i egenmestring omfatter fire elementer: 1) håndtering av medisinering, 2) gjenkjenning av tidlige varseltegn på at sykdommen er på vei tilbake, 3) utvikling av en plan for å forebygge sykdom og 4) mestringsferdigheter for å håndtere langvarige perioder med symptomer på schizofreni. Målet med opplæring er at personer med schizofreni lettere skal kunne gjenkjenne symptomer og forebygge sykdom ved hjelp av mestringsstrategier, og på den måten kunne forhindre utfall som sykehusinnleggelse.

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av opplæring i egenmestring for personer med schizofreni. Opplæring i egenmestring ble sammenlignet med vanlig oppfølging. Studiene viste at:

 • Opplæring i egenmestring gir trolig færre reinnleggelser. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha middels kvalitet.
 • Mer enn ti timers opplæring i egenmestring gir trolig færre reinnleggelser enn mindre enn ti timers opplæring. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha henholdsvis middels og lav kvalitet.

Oppsummeringstabell

Tabell 1. Oppsummering

Opplæring i egenmestring sammenlignet med vanlig oppfølging for personer med schizofreni

Populasjon: Personer med schizofreni
Intervensjon: Opplæring i egenmestring
Sammenligning: Vanlig oppfølging

Utfall

Sammenligning av risiko i de to gruppene (95% KI)

Relativ effekt
(95% KI)

Antall deltakere
(studier)

Kvalitet på dokumentasjonen
(GRADE)

Kommentarer

Antatt risiko

Tilsvarende risiko

 

Vanlig oppfølging

Opplæring i egenmestring

       

Reinnleggelser totalt med alle studier

34 per 100

22 per 100
(17 til 29)

OR 0.55
(0.39 til 0.77)

771
(7 studier)

⊕⊕⊕⊝
moderat 1

 

Reinnleggelser (etter mer enn 10 timers opplæring)

 

OR 0.35 (0.17 til 0.71)

317              (4 studier)

⊕⊕⊕⊝
moderat 2,4

 

Reinnleggelser (etter 10 eller færre timers opplæring)

 

OR 0.63 (0.43 til 0.83)

454               (3 studier)

⊕⊕⊝⊝
lav 3,4

 


KI: Konfidensintervall; OR: Odds ratio;

 

1 Kvaliteten er vurdert av oversiktsforfatterne ved Jadad skala. 0 er veldig dårlig og 5 er veldig god kvalitet. 1/7studie hadde 2, 1/7 hadde 3 og 4/7 hadde 4.

2 Alle fire studiene hadde 4 av 5 total skår på Jadad skala.

3 En studie hadde 2, en studie 3 og den siste studien 4 i skår på Jadads skala.

4 Få deltakere antyder få personer med utfallet i forhold til totalt antall deltakere. Har valgt å ikke trekke for dette siden det er flere studier som peker i samme retning til fordel for opplæring i egenmestring.

Begrensninger ved dokumentasjonen

Vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfall. Når vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen, ser vi blant annet på følgende forhold:

 • Hvilken type studier som er tatt med i oversikten
 • Hvordan studiene er planlagt og gjennomført
 • Hvorvidt resultatene fra de enkelte studiene peker i samme retning
 • Om deltakerne, tiltaket som prøves ut og de utfall som måles i studiene er i overensstemmelse med spørsmålet oversikten skal besvare
 • Om studiene har tilstrekkelig med data
 • Om det er mulighet for at det kan foreligge publikasjonsskjevhet

Dokumentasjonen kan være av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Forskere i Kunnskapssenteret har vurdert dokumentasjonen fra denne systematiske oversikten til å være av fra middels til svært lav kvalitet.

Mer om den systematiske oversikten
Forfatterne av oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser, og fant 13 studier som de inkluderte i oversikten. Syv av disse studiene har sett på effekten av opplæringen på reinnleggelser ved sykehus. Fire av disse hadde en varlighet av opplæring på mer enn 10 timer (Kopelowiez 2003, Valencia 2007, Xiang 2006 og Xiong 1994), mens tre hadde opplæring på mindre enn 10 timer (Chabannes 2008, Chan 2007 og Pitschel-Walz 2006). 

Sammendrag

 1. Zou, H., Li, Z., Nolan, M. T., Arthur, D., Wang, H. and Hu, L. (2013), Self-management education interventions for persons with schizophrenia: A meta-analysis. International Journal of Mental Health Nursing, 22: 256–271. doi: 10.1111/j.1447-0349.2012.00863.x Hele publikasjonen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22882803