Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av rehabilitering for personer med hoftebrudd– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av rehabilitering for personer med hoftebrudd– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Forskningskartlegging

Effekt av rehabilitering for personer med hoftebrudd– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Publisert Oppdatert

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med hoftebrudd. Kunnskapssenteret oppsummerte funn fra tre systematiske oversikter i et notat i 2010.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med hoftebrudd. Kunnskapssenteret oppsummerte funn fra tre systematiske oversikter i et notat i 2010.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2013
  • Forfattere: Dalsbø TK, Fure B.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-542-9

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med hoftebrudd. Kunnskapssenteret oppsummerte funn fra tre systematiske oversikter i et notat i 2010. Hovedkonklusjonene i notatet var:

”Selv om det foreligger et betydelig antall enkeltstudier, fant vi at kunnskapsgrunnlaget for å bedømme effekten av ulike rehabiliteringstiltak, kombinasjoner av disse, organisering av disse eller hvilket tidspunkt for rehabilitering som gir best utfall var usikkert og utilstrekkelig. Dette skyldes i stor grad variasjoner i tiltak og målemetoder noe som gjør det vanskelig å sammenligne resultater fra ulike studier”.

Vi har nå oppdatert notatet i form av et systematisk litteratursøk med sortering for å finne nyere, relevant forskning om rehabilitering for pasienter med hoftebrudd.

Metode

Vi brukte en tidligere utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Vi søkte etter systematiske oversikter publisert fra og med år 2010. Søket ble utført 14. mai 2013. Alle de identifiserte referansene ble vurdert for relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Vi identifiserte totalt 28 referanser. Av disse ble fem vurdert som mulig relevante og sortert.