Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av rehabilitering for personer med hjerneslag og/eller traumatisk hjerneskade – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av rehabilitering for personer med hjerneslag og/eller traumatisk hjerneskade – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Forskningskartlegging

Effekt av rehabilitering for personer med hjerneslag og/eller traumatisk hjerneskade – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Publisert Oppdatert

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med hjerneslag og/eller hjerneskade.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med hjerneslag og/eller hjerneskade.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2013
  • Forfattere: Dalsbø TK, Fure B.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-551-1

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med hjerneslag og/eller hjerneskade. Kunnskapssenteret oppsummerte funn om denne problemstillingen i en rapport i 2010. Hovedkonklusjonene i rapporten var:

”Godt planlagt og koordinert tidlig utskriving av slagpasienter fra sykehus med oppfølging i hjemmet av et tverrfaglig team fører til reduksjon i et kombinert utfall av død eller behov for opphold i institusjon etter 6 måneder, det gir kortere liggetid i sykehus, og det øker muligheten for at pasientene klarer seg i eget hjem og gjenopptar daglige aktiviteter.

Det utgjør trolig ingen forskjell i dødelighet. Tiltaket fører muligens til en viss reduksjon av kostnadene for slagpasienter med mild til moderat funksjonsnedsetting. Det er ikke holdepunkter for uheldige effekter for pasienter eller pårørende.”

Vi har nå oppdatert rapporten i form av et systematisk litteratursøk med sortering for å finne nyere, relevant oppsummert forskning om rehabilitering for pasienter med hjerneslag og/eller traumatisk hjerneskade.

Metode

Vi søkte etter systematiske oversikter publisert fra og med år 2009. Søket ble utført 15. mai 2013. Alle de identifiserte referansene ble vurdert for relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Vi identifiserte totalt 29 referanser. Av disse ble 17 vurdert som mulig relevante.