Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hyppige tøyninger kan muligens ha effekt ved hamstringsskader»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hyppige tøyninger kan muligens ha effekt ved hamstringsskader

Forskningsomtale

Hyppige tøyninger kan muligens ha effekt ved hamstringsskader

Publisert Oppdatert

Hyppige tøyninger og korrigering av uhensiktsmessige bevegelsesmønstre kan muligens korte ned restitusjonstid hos idrettsutøvere med hamstringsskader.

Hyppige tøyninger og korrigering av uhensiktsmessige bevegelsesmønstre kan muligens korte ned restitusjonstid hos idrettsutøvere med hamstringsskader.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2013
  • Forfattere: Giske L, Dahm KT.

Hovedbudskap

Hyppige tøyninger og korrigering av uhensiktsmessige bevegelsesmønstre kan muligens korte ned restitusjonstid hos idrettsutøvere med hamstringsskader. Dette antyder resultatene fra en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochranesamarbeidet. Oversiktsforfatterne fant imidlertid kun to små studier som omhandlet effekt av rehabilitering. De konkluderer med at effekten av rehabiliteringsprotokoller er ukjent, og at vi trenger mer og bedre dokumentasjon for å undersøke disse funnene nærmere.

Bakgrunn

Hamstringsskader er bløtdelsskader i muskel eller senevevet i biceps femoris, semimembranosus og semitendinosus, og er relativt vanlig hos idrettsutøvere. Det er rapportert en forekomst på ca. 15 % hos fotballspillere, og 34 % av disse får tilbakefall og/eller ny skade. I en klinisk undersøkelse er det vanskelig å skille mellom skade i muskelbuken, muskel-seneovergangen eller senen/ senefestet. Skadene graderes etter alvorlighetsgrad, der grad 1 er den mildeste formen med svak smerte og lokal ømhet, grad 2 er moderat til høy grad av smerte og lokal ømhet under aktivitet, og grad 3 er den alvorligste, med komplett eller inkomplett ruptur av senen, høy smerte og tap av funksjon. Faktorer som er assosiert med skade er nedsatt motorisk kontroll, muskelstyrke, lengde på bløtdelsvev og holdningsavvik.

I rehabilitering av hamstringsskader brukes vanligvis veletablerte protokoller, men effekten av disse er ukjent. Protokollene omfatter tiltak som styrketrening, tøyning og mobiliseringsøvelser, øvelser for å korrigere uhensiktsmessige bevegelsesmønstre, elektroterapi, kulde- eller varmebehandling, manuelle teknikker og hvile.

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av forskjellige tiltak for gjenvinning av muskelstyrke, bevegelsesutslag og funksjon hos personer med alle typer hamstringsskader. Det primære utfallsmålet var tid tilbake til full restitusjon, målt i antall dager. Studiene viser at:

  • Tøyning flere ganger daglig gir muligens litt bedre effekt enn tøyning kun en gang per dag. ++oo
  • Trening av truncusstabilitet og tøyning for korrigering av uheldige bevegelsesmønstre gir muligens liten eller ingen effekt sammenliknet med standard styrketrening og tøyning. +ooo

Vi har vurdert dokumentasjonen fra denne systematiske oversikten til å være av lav og svært lav kvalitet. Dette skyldes at det kun var inkludert to studier i oversikten med svært få deltakere, og deltakere og de som undersøkte deltakerne var ikke blindet.

Mer om den systematiske oversikten

To randomiserte kontrollerte studier ble inkludert i oversikten. I den ene studien deltok 80 idrettsutøvere med akutt skade grad 1og 2. Resultatene viste at restitusjonstiden ble redusert med gjennomsnittlig 1.8 dager (95% konfidensintervall fra 2.1 til 1.5 dager) for gruppen som utførte tøyninger 4 ganger daglig sammenliknet med gruppen som tøyde kun én gang per dag. I den andre studien deltok 24 idrettsutøvere med akutt skade grad 2. I denne studien ble restitusjonstiden redusert med gjennomsnittlig 14.5 dager (95% konfidensintervall fra 30.6 dager mindre til 1.6 dager mer) for gruppen som trente truncusstabilitet kombinert med tøyning sammenliknet med gruppen som fikk såkalt standard behandling (styrketrening kombinert med tøyning). Forskjellen mellom gruppene var imidlertid ikke signifikant: p=0.08. Forfatterne av oversikten konkluderer med at kun et lite utvalg av dagens rehabiliteringsprotokoller for hamstringsskader er blitt studert på en kvalitetsmessig god måte.

Kilde

Mason, D.L., Dickens, V.A, Vail, A.: Rehabilitation for hamstring injuries. Cochrane Database of Systematic Reviews: Issue 12 of 12, December 2012.

Les hele oversikten i Cochrane Library