Hopp til innhold

2012

Viser  117  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Protokoller for Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa)

  Protokoller for Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

  Notat

  Publisert

 2. Fødselsnytt nr. 2, 2012

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

  Nyhetsbrev

  Publisert Oppdatert

 3. Fødselsnytt nr. 1, 2012

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

  Nyhetsbrev

  Publisert Oppdatert

 4. Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

  Rapporten er en kartlegging av bachelorstudiet i sykepleie i Helse Sør-Øst.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  hva-laerer-fremtidige-sykepleiere-om-migrasjonshelse-2012_Side_001.jpg
 5. Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende. Årsrapport 2011

  Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport som gir en oversikt over forekomsten av de smittsomme sykdommer som reisende fra Norge pådro seg i utlandet i 2011.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende.jpg
 6. Gode helseregistre – bedre helse. Strategi og handlingsplan 2012–2013

  Regjeringen vedtok en tiårig strategi for modernisering og samordning av nasjonale helseregistre våren 2011, og hovedprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt ble etablert høsten 2011.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Gode helseregistre_strategi_og_handlingsplan_2012 2013.JPG
 7. Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2012

  I denne nettrapporten gis det en oversikt over rapportert avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2012.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Hvordan påvirker redusert skjenketid omsetningen i utelivsbransjen?

  Denne rapporten analyserer i hvor stor grad en reduksjon i skjenketiden påvirker omsetningen i utelivsbransjen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Rusmidler i Norge 2012

  Rapporten inneholder oppdaterte tabeller om omsetning av alkohol, tobakk og avhengighetsskapende legemidler, samt en rekke andre forhold knyttet til rus.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 10. Et opplæringsprogram i tidlig intervensjon blir til!

  SIRUS har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert et opplæringsprogram i tidlig intervensjon rettet mot ansatte i kommunen som jobber med gravide og småbarnsfamilier.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Flått og flåttbårne sykdommer. Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2011

  Årsrapport 2011. Rapporten beskriver forekomsten av sykdommer som kan overføres med flåttbitt i Norge og hva man kan gjøre for å beskytte seg mot disse sykdommene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Rapport om svangerskapsavbrudd for 2011

  I 2011 ble det utført 15 343 svangerskapsavbrudd i Norge. Antallet er en svak nedgang på 392 sammenlignet med 2010. Det er fortsatt nedgang i svangerskapsavbrudd blant tenåringer.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 13. Rapport fra EMIS 2010 - Europeisk menn som har sex med menn internettundersøkelse: Norske resultater

  Rapporten beskriver resultater fra en undersøkelse der menn som har sex med menn gjennom internett er spurt om livskvalitet, seksualliv, bruk av alkohol og andre rusmidler, opplevelse av overgrep.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  EMIS-rapport 2012.JPG
 14. Tuberkulose i Norge 2010-2011. Med behandlingsresultater 2009-2010

  Rapporten omfatter en kort innføring om tuberkulose og tuberkulosekontroll, tuberkulosedata fra 2010 og 2011, data om latent tuberkulose fra 2011, behandlingsresultater og en tolkning av disse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Tuberkulose i Norge 2008–2009: Med behandlingsresultater 2005–2008

  Forekomsten av tuberkulose i Norge er lav, og synkende i den etnisk norske befolkningen. Fra midten av 1990-tallet har totalt antall tilfeller økt svakt, og er klart relatert til innvandring.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Trendrapport vaksiner 2012 - Viktige spørsmål og utviklingstrekk knyttet til vaksiner og vaksinasjonsprogrammer

  Rapporten tar for seg utviklingstrekk og viktige spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjonsprogrammer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis

  Dette er en rapport fra en ekspertgruppe som har utredet om svake elektromagnetiske felt gir helseskader. Slike felt fins rundt mobiltelefoner, trådløse telefoner og kommunikasjonsutstyr.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  2012_3.jpg
 18. Reseptregisteret 2007-2011. Tema: Legemidler og eldre / The Norwegian Prescription Database 2007–2011. Topic: Drug use in the elderly

  Rapporten er et temanummer med fokus på eldres bruk av legemidler. Temakapitlet inneholder en del nøkkeltall om legemiddelbruk hos eldre fra 65 år, og fokuserer på noen utvalgte legemiddelgrupper.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 19. Radonmembraner som sperre for maur

  Isopor benyttes i stor grad under såler på hus, og det var ønskelig å finne ut om radonmatter også kan hindre maur i å få tilgang til, og bygge reir i isoporen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Forside rapport - Radonmembraner som sperre mot maur.jpg
 20. Næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd i 2011

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2011.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Årsrapport næringsmiddelbårne infeksjoner i 2011.jpg