Hopp til innhold

2012

Viser  117  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Protokoller for Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa)

  Protokoller for Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

  Notat

  Publisert

 2. Overvåking av blod i Norge. TROLL. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Delrapport 5. Andre uønskede hendelser.

  Denne rapporten er nummer fem i en serie som beskriver overvåkning av blod i Norge 2010. Denne rapporten beskriver hendelser som kunne ha ført til alvorlige komplikasjoner, men som ikke har gjort det.

  Rapport

  Publisert

 3. Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer

  Kateterbasert innsetting av aortaklaffer (TAVI) er et nytt behandlingsalternativ for pasienter med alvorlig aortastenose. Vi har oppdatert vårt metodevarsel om TAVI fra 2008.

  Metodevurdering

  Publisert

 4. Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende. Årsrapport 2011

  Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport som gir en oversikt over forekomsten av de smittsomme sykdommer som reisende fra Norge pådro seg i utlandet i 2011.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Årsrapport for 2012

  Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) ble innført som en del av barnevaksinasjons-programmet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Dødelighet og dødsårsaker i Norge gjennom 60 år 1951-2010.

  Over 30 forskere ved Folkehelseinstituttet, universitetene og andre forskningsinstitusjoner har beskrevet dødsårsaker i Norge gjennom de siste 60 år.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Tuberkulose i Norge 2010-2011. Med behandlingsresultater 2009-2010

  Rapporten omfatter en kort innføring om tuberkulose og tuberkulosekontroll, tuberkulosedata fra 2010 og 2011, data om latent tuberkulose fra 2011, behandlingsresultater og en tolkning av disse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Psykologisk behandling ved kroniske smertetilstander

  Formålet med denne systematiske oversikten er å vurdere effekten av psykologisk behandling på smerte og funksjonsnivå for personer med kroniske smertetilstander.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 9. «Vi blir en sånn utstøtt gruppe til slutt...»

  Røykeres syn på egen røyking og denormaliseringsstrategier i tobakkspolitikken.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Brukes data fra nasjonale og andre storskala brukererfaringsundersøkelser i lokalt kvalitetsarbeid? En systematisk litteraturgjennomgang

  Kunnskapssenteret har utført en litteraturgjennomgang om i hvilken grad brukererfaringsdata fra nasjonale og andre storskala undersøkelser brukes i lokalt kvalitetsarbeid i helsetjenesten.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 11. Testkjøp på serveringssteder i Oslo sentrum

  Hensikten med testkjøpene var å undersøke om bartendere fulgte alkoholloven, som sier at man ikke skal servere alkohol til åpenbart påvirkede personer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten- en oppsummering fra oppstartsfasen i perioden 1. juli–30.nov 2012

  Evaluering etter fem måneders drift av Meldeordningen i Kunnskapssenteret.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Behandlingsreiser

  Vi fikk i oppdrag å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering. Oppdraget var å finne randomiserte kontrollerte studier som har vurdert effekt av behandlingsreiser.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 14. Konsensusbaserte prosesser i arbeidet med kvalitetsindikatorer. En praktisk veileder for avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet

  I denne veilederen er Rand/UCLA Appropriateness Method valgt som grunnlag for konsensusprosessen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Effekt av tverrfaglig, teambasert rehabilitering, inkludert undervisning, ved revmatoid artritt (leddgikt)

  Denne systematiske oversikten sammenligner effekt av tverrfaglig, teambasert rehabilitering med behandling/opptrening uten deltagelse av et tverrfaglig team, eller med ingen spesiell oppfølging.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 16. Overvåking av blod i Norge. Blodgiverkomplikasjoner 2011

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten driver det lovpålagte hemovigilanssystemet iht. blodforskriften på vegne av Helsedirektoratet. Denne rapporten handler om bivirkninger ved blodgivning.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Ikke-kirurgisk behandling for personer med temporomandibular dysfunksjon –Systematisk litteratursøk

  Vi fikk i oppdrag fra å utføre et systematisk litteratursøk med sortering av publikasjoner om effekt av ikke-kirurgiske behandlingsmetoder på smerte og funksjon hos personer med kjeveleddsdysfunksjon.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Pasienterfaringer med sykehus: utvikling og testing av spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet

  Formålet med dette utviklingsprosjektet var å videreutvikle det eksisterende skjemaet til å ha større oppmerksomhet på pasient­opplevd pasientsikkerhet ved å utvikle og teste spørsmål som kan gi svar på dette.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Internasjonale erfaringer med lovpålagte krav til rutinemessig evaluering

  I vår gjennomgang av internasjonale erfaringer fant vi kun fem eksempler på lover og regler med pålegg om rutinemessig evaluering av offentlige reformer og programmer.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 20. Partnerskap mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner brukt til kvalitetsutvikling i primærhelsetjenesten. En beskrivelse av to modeller

  Vi har identifisert og beskrevet to partnerskapsmodeller i primærhelsetjenesten: Community Care Network (CCN), og Primary Health Care Charter (the Charter).

  Rapport

  Publisert Oppdatert