Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og HTA-rapporter publisert i 2011

I syv av våre publikasjoner fra 2011 fant vi ingen forskning eller ikke metodisk god nok forskning til å besvare spørsmålene fra oppdragsgiver. Her oppsummerer vi disse kunnskapshullene.

I syv av våre publikasjoner fra 2011 fant vi ingen forskning eller ikke metodisk god nok forskning til å besvare spørsmålene fra oppdragsgiver. Her oppsummerer vi disse kunnskapshullene.


Hovedbudskap

Kunnskapssenteret publiserte 25 systematiske oversikter og HTA-rapporter (metodevurderinger) i 2011, etter bestilling fra ulike beslutningstagere i norsk helsetjeneste. I syv av publikasjonene fant vi ingen forskning eller ikke metodisk god nok forskning til å besvare spørsmålene fra oppdragsgiver. I dette notatet oppsummerer vi disse kunnskapshullene for å synliggjøre forskningsbehov av betydning for beslutningstagere og som innspill ved tildeling av forskningsmidler. 

Noen forskningsmetodiske kunnskapshull som ble avdekket var:

 • Behov for studier som følger internasjonale veiledere for god design og rapportering (f.eks CONSORT, STROBE, STARD og PRISMA)
 • Relevante utfallsmål,  større studier og lengre oppfølgingstid
 • Direkte sammenligninger mellom tiltak

Noen viktige kunnskapshull som ble avdekket var:

 • Effekt av tiltak for pasienter og pårørende med demens
 • Effekt av alternativ behandling ved kreft
 • Effekt av aktivitetstilbud på eldresenter
 • Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske lidelser
 • Effekt av ulike kommunikasjons-former for barn med cochlea-implantat
 • Diagnostisering og behandling av barn og unge og de aller sykeste med kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME
 • Effekt av triagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehus
 • Effekt av pasienthotell for sykehus og pasienter
 • Effekt av intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring
 • Effekt av gruppe-undervisning i pasient- og pårørende-opplæring
 • Effekter av fysisk trening på sosial deltakelse hos barn og unge med habiliteringsbehov

Sammendrag

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2012
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Norderhaug IN, Mørland B, Jamtvedt G.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-473-6