Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2012

  • Utgitt: 2012
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Skjælaaen Ø.

Denne rapporten gir et bilde av hvordan kommunene forvaltet denne oppgaven i 2011, samt at det gjøres rede for enkelte utviklingstrekk over tid.


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Gjennom alkoholloven har kommunene stor frihet til å forme sin egen alkoholpolitikk. Denne rapporten gir et bilde av hvordan kommunene forvaltet denne oppgaven i 2011, samt at det gjøres rede for enkelte utviklingstrekk over tid.

Økt tilgang til alkohol
Den fysiske tilgangen til alkohol har økt de siste tiårene. Tre utviklingstrekk kan illustrere dette. For det første kan en nå få kjøpt alkohol i alle landets kommuner mens det for 30 år siden var over 200 kommuner uten salgssted for alkohol. For det andre har antall vinmonopolutsalg økt kraftig. De siste 10 årene er antallet nesten fordoblet, og 87 prosent av befolkingen bor nå i en kommune med polutsalg. For det det tredje er antall skjenkesteder tredoblet i løpet av de siste 30 årene, og mens det i 1980 var nærmere 100 kommuner uten skjenkested, var antallet i 2011 redusert til fire.

Vanligst å ha skjenketid til kl. 02.00
Kommunene har et stort handlingsrom i å regulerer bevillingspraksis, blant annet gjennom å fastsette salgs- og skjenketider. Over tid har det vært en utvikling hvor kommunene har tillatt salg og skjenking utover lovens normaltid. For salgsbevillinger har over 90 prosent av kommunene en salgstid som tilsvarer lovens maksimaltid, altså til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på lørdager. Bildet er annerledes når det kommer til skjenkebevillinger. Lovens maksimaltid er her til kl. 03.00 for alle alkoholdrikker hele uken. 13 prosent av kommunene tillater skjenking av øl og vin og ni prosent skjenking av brennevin til kl. 03.00. Den vanligste skjenketiden er til kl. 02.00 både for øl, vin og brennevin.

Private utfører kontroll
Mer enn tre av fire kommuner engasjerer nå private selskap til å utføre kontroll med bevillingene. Det er en utvikling som har pågått over tid. Data tyder på at de største kommunene stort sett oppfyller lovens krav om antall kontroller. Kontrollen ser ut til å avdekke stadig flere overtredelser og i 2011 var det særlig overtredelser knyttet til salgsbevillinger som økte. På grunn av usikkerhet knyttet til undersøkelsen er det imidlertid vanskelig å si om antall inndragelser har økt sammenlignet med tidligere år.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.