Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  43  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort

  Ved hjelp av molekylærgenetiske metoder vil vi identifisere de genvariantene som er assosiert med syv ulike alvorlige psykiske lidelser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Sammenhenger mellom personlighet og rus blant norske tvillinger. En oppfølgingsstudie

  Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhenger mellom personlighet og rus gjennom en longitudinell, populasjonsbasert studie. Prosjektet innebærer kobling av spørreskjema og registerdata.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. SHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 )

  Formålet med dette prosjektet er todelt.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom demografiske karakteristika innenfor boområder og sammenstille disse med helseopplysninger samlet inn i den norske Mor- og Barn studien.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser

  For å styrke datagrunnlaget på psykisk helse og rus og kunnskapen om psykiske lidelser og ruslidelser skal FHI gjennomføre en diagnosebasert befolkningsundersøkelse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Psykiske lidelser og risikoprofiler for selvmord

  Dette forskningsprosjektet skal koble data fra en rekke omfattende registre for så å gjøre analyser av hva som kjennetegner mennesker med psykiske lidelser som tar livet sitt.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Effekt av langtidsbehandling med antipsykotika

  Utarbeide en oversikt over systematiske oversikter om dokumentasjonen på effekt og bivirkninger av langtidsbehandling ved antipsykotika.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Utviklingsforløp hos barn med språkvansker: Hvilken rolle spiller biologiske og atferdsmessige markører/indikatorer

  Utviklingsbaserte språkvansker (UbS) er blant de vanligste nevro-utviklingsvanskene hos barn og finnes hos 7-10 % av barn ved skolestart.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa

  Hovedformålet med studien er å undersøke overføringen av risiko for psykiske lidelser fra en generasjon til en annen.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Tidlig stressorer og helseutfall (LifeCycle)

  Hovedmålet med LifeCycle er å beskrive og undersøke hvordan tidlige stressorer påvirker helseutfall.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Psykiske lidelser blant minoritetskvinner: risikofaktorer og konsekvenser i et livsløpsperspektiv

  Formålet med prosjektet er å se på bruk av psykiske helsetjenester blant minoritetskvinner over tid, og å identifisere årsaker til og konsekvenser av psykiske lidelser gjennom livsløpet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Psykisk helse og dødelighet

  Formålet med dette prosjektet er å studere betydningen av ulike mål på mental helse mot senere risiko for mortalitet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. PsychGen: Bruk av store datakilder og nye analysemetoder for å forstå utviklingen av psykiske problemer i befolkningen

  Målet vårt er å få ny kunnskap om hvordan genetiske og miljømessige risikofaktorer bidrar til utvikling av psykiske helseproblemer og psykiske lidelser.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Overdødelighet ved psykiske lidelser - sammenhenger med hjerte- og karsykdom

  Vi vil benytte data fra nasjonale registre og helseundersøkelser til å undersøke sammenhenger mellom alvorlig psykisk sykdom og forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom samt diabetes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. MoBa, Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Den norske mor, far og barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble også invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var inkludert.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. MoBa psykiatrisk genetikk

  Prosjektet vil undersøke store kohorter og kliniske materialer for å identifisere genetiske og miljømessige forhold på tvers av forskjellige psykiske lidelser.

  Prosjekt

  Publisert

 17. Spedbarnsgråt og søvnproblemer. Kort- og langtidsperspektiver

  Vi har lite kunnskap om mors psykiske helse når barnet gråter og har dårlig søvn, og om hvordan det går med disse barna på sikt.

  Prosjekt

  Publisert

 18. Mors angst, depresjon og kosthold under svangerskap og psykisk helse utfall hos barnet: Genetisk assosiasjoner i foreldre-barn trioer

  Formålet er å undersøke genetiske markører hos barnet (som øker risiko for sykdom hos barnet) og gener hos mor (maternelle gener) som øker risiko hos barnet via svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert

 19. Vektutvikling hos barn og utvikling av spiseforstyrrelser

  Prosjektet ønsker å undersøke om vektutvikling i tidlig barndom representerer en risikofaktor for senere utviklingen av spiseforstyrrelser.

  Prosjekt

  Publisert

 20. Forebyggende tiltak for personer med psykiske lidelser (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal utarbeide en systematisk oversikt om effekter av forebyggende tiltak rettet mot levevaner som påvirker den psykiske og somatiske helsen til personer med psykiske lidelser.

  Prosjekt

  Publisert