Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «SHoT 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • SHoT 2021

Prosjekt

SHoT 2021 - prosjektbeskrivelse

Publisert

Formålet med dette prosjektet er to-delt.


Sammendrag

Formålet med dette prosjektet er to-delt. Første del består av å gjennomføre en ny runde av Studentenes Helse – og Trivselsundersøkelser (SHoT2022). SHoT har tidligere blitt gjennomført i 2010, 2014 og 2018. Alle heltidsstudenter i Norge (inkludert utenlandske studenter som studerer i Norge) vil i februar 2022 bli invitert til å fylle ut et internettbasert spørreskjema der de blir spurt om ulike forhold knyttet sin psykiske og fysiske helse, livsstilsfaktorer, og trivsel rundt studiesituasjonen sin. Andre del av prosjektet består av å koble data fra denne undersøkelsen mot eksisterende nasjonale registre og tidligere helseundersøkelser, inkl. SHOT2018. Denne delen av prosjektet vil gi oss ny og viktig kunnskap både om tidlige risikofaktorer, samt om hvordan helse og trivsel i studietiden henger sammen med akademisk prestasjon, og senere helse og tilknytning til arbeidslivet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øystein Vedaa, Folkehelseinstituttet
Leif Edvard Aarø, Folkehelseinstituttet
Kari Jussi Lønning, Studentsamskipnaden SiO
Robert Smith, Folkehelseinstituttet
Jens Christoffer Skogen, Folkehelseinstituttet
Mari Hysing, Universitetet i Bergen
Marit Knapstad, Folkehelseinstituttet
Ove Heradstveit, NORCE Norwegian Research Centre AS
Michael Grasdalsmoen, Høgskulen på Vestlandet

Start

01.01.2022

Slutt

01.01.2032

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Børge Sivertsen


Tilknyttede prosjekter