Hopp til innhold

Prosjekt

Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedformålet med studien er å undersøke overføringen av risiko for psykiske lidelser fra en generasjon til en annen.


Sammendrag

Hovedformålet med studien er å undersøke overføringen av risiko for psykiske lidelser fra en generasjon til en annen. Man vet at den sterkeste prediktoren for en psykisk lidelse hos et barn er å ha en forelder med samme tilstand. Overføringen av risiko kan skje via tre mekanismer: i) felles genetisk risiko, ii) felles miljømessige risiko eller iii) direkte kausal effekt av psykisk lidelse hos foreldre. Dette kan bare undersøkes ved hjelp av genetisk informative data. Vi ønsker å benytte et utvidet tvilling- og søsken design i et stort populasjonsbasert utvalg. Dermed vil vi kunne estimere genetiske versus miljømessige faktorers betydning. Mer spesifikt vil vi undersøke risiko for internaliserende symptomer (angst, depresjon) og eksternaliserende adferd (adferdsproblemer inklusive ADHD) hos barn i forhold til: 1) Mor og fars alkoholbruk, ADHD symptomer og internaliserende symptomer under svangerskapet og 2) Mors alkoholbruk og internaliserende symptomer etter svangerskapet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Eivind Ystrøm, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ole Andreas Andreassen, NORMENT part UiO, Universitetet i Oslo
Carol Kan, King's College London, University of London
Fruhling Rijsdijk, King's College London, University of London
Tom McAdams, King's College London, University of London
Nathan A. Gillespie, Virginia Commonwealth University
Alexandra Havdahl, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Helga Ask, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Henrik Daae Zachrisson, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Kristin Gustavson, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Espen Moen Eilertsen, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Nikolai Olavi Czajkowski, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Ted Reichborn-Kjennerud, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Kristin Samuelsen, Universitetet i Oslo
Ragna Bugge Askeland, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Fartein Ask Torvik, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Eva Krapohl, King's College London, University of London
Laurie John Hannigan, King's College London, University of London

Om prosjektet