Hopp til innhold

Prosjekt

Evalueringen av Rask Psykisk Helsehjelp: En randomisert kontrollert studie - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I 2013 ble Folkehelseinstituttet bedt om å gjennomføre en evaluering av pilotprosjektet "Rask Psykisk Helsehjelp."


Sammendrag

Fra 2012 satte Helsedirektoratet i gang pilotprosjektet "Rask Psykisk Helsehjelp" i 14 norske kommuner og tre Oslo-bydeler og dreier seg om å tilby innbyggere over 18 år et lavterskeltilbud om hjelp med angst og/eller lett til moderat depresjon. I 2013 ble Folkehelseinstituttet bedt om å gjennomføre en evaluering av pilotprosjektet. Målsettingene til denne evalueringen, som vil foregå i to av de deltakende kommuner (Sandnes og Kristiansand), er bl.a. å kunne si noe om hvorvidt nivået av angst- og depresjonsymptomer er endret i terapi-perioden, og hvor mange som har blitt "friske". Mer spesifikt vil vi sammenligne effekten av behandlingen i Rask Psykisk Helsehjelp med effekten av omsorg som vanlig gjennom fastlege. Vi ønsker også å si noe om endring i arbeidslivstilknytning og livskvalitet. Pasientens tilfredshet med selve tjenesten skal også undersøkes. I tillegg vil vi også vite mer om hvordan de som jobber med tiltaket vurderer tjenesten og måten den fungerer på.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Robert Frans Otto Smith, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet