Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Hva slags legemiddelbehandling får psykosepasienter i Norge? (Psychopharm) - prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal gi oss informasjon om hvordan psykosepasienter behandles med antipsykotika og om den behandlingen som gis er i tråd med retningslinjene gitt fra Helsedirektoratet.

Sammendrag

Prosjektet skal gi oss informasjon om hvordan psykosepasienter behandles med antipsykotika og om den behandlingen som gis er i tråd med retningslinjene gitt fra Helsedirektoratet. Det skal også studeres om behandlingen har endret seg over tid og om innføringen av medikamentfritt behandlingsalternativ har påvirket behandlingen av denne pasientgruppen. Kanskje enda viktigere skal prosjektet gi oss kunnskap om psykisk og somatisk komorbiditet hos psykosepasienter og ikke minst om hvordan denne komorbiditeten behandles medikamentelt. Underbehandling av slik komorbiditet kan være en bidragende faktor til den kraftige overdødeligheten som observeres hos denne pasientgruppen. Til slutt vil vi også forsøkte å kartlegge hvilke konsekvenser ulike behandlingsalternativer medføre både i forhold til sykelighet og dødelighet, men også i forhold til sysselsetting og sosioøkonomi. For å studere dette skal vi benytte data fra ulike helseregistre som kobles sammen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Marte Handal, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Svetlana Skurtveit, Folkehelseinstituttet
Øystein Karlstad, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Ted Reichborn-Kjennerud, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Vidar Hjellvik, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Børge Myrlund Larsen, Helsedirektoratet
Anne Solberg, Helsedirektoratet
Torhild T Hovdal, Helsedirektoratet
Karin Irene Gravbrøt, Helsedirektoratet

Om prosjektet