Hopp til innhold

Prosjekt

Behandlingskarakteristika og komedikasjon hos klozapinpasienter som bytter antipsykotisk behandling - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet vil kartlegge faktorer som kan påvirke om behandlingen med klozapin blir vellykket ved å identifisere faktorer som påvirker behandlingen.


Sammendrag

Studien er en deskriptiv studie av varighet og adherence til bruk av clozapin i den norske befolkningen. Formålet er å undersøke om det er spesifikk komedikasjon eller komorbidtet som har sammenheng med terapisvikt på clozapin. Studien skal beskrive varighet og adherence til clozapin, switch til andre antisykotika, og behandlingsstopp i hele pasient-populasjon som bruker clozapine i Norge. Data fra Reseptregisteret og Pasientregisteret benyttes. Metoder for å identifisere persistens og adherence til legemiddelbehandling vil benyttes for å finne pasienter i ulike behandlingsforløp («terapisvikt» og «vellykket behandling») på klozapin. Prosjektet vil kartlegge faktorer som kan påvirke om behandlingen med klozapin blir vellykket ved å identifisere faktorer som påvirker behandlingen. Forskningsresultatene fra PhD-prosjektet vil kunne komme til anvendelse i klinisk praksis ved å gi behandlere et bedre beslutningsgrunnlag, og dermed optimalisere bruken av klozapin hos schizofreni-pasienter.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Lennart Kyllesø, Diakonhjemmet sykehus
Tore Haslemo, Diakonhjemmet sykehus
Robert Løvsletten Smith, Diakonhjemmet sykehus
Espen Molden, Diakonhjemmet sykehus

Om prosjektet