Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Psykiske plager og livskvalitet hos Norske universitetsstudenter: Stabilitet, endring, og sammenheng med helseutfall og fungering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Psykiske plager og livskvalitet hos Norske universitetsstudenter: Stabilitet, endring, og sammenheng med helseutfall og fungering

Prosjekt

Psykiske plager og livskvalitet hos Norske universitetsstudenter: Stabilitet, endring, og sammenheng med helseutfall og fungering - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med dette prosjektet er å undersøke utviklingen av psykiske plager og livskvalitet blant norske studenter over tid, identifisere faktorer som kan forklare denne utviklingen, og finne ut om ulike forløp av psykiske plager predikerer helse og fungering.


Sammendrag

Flere undersøkelser tyder på at norske studenter sliter med psykiske plager i økende grad, men det er uklart hva som er årsaken, hvor vedvarende plagene er, og hvor mye dette påvirker studentene i det daglige og i det lange løp. Formålet med dette prosjektet er å undersøke utviklingen av psykiske plager og livskvalitet blant norske studenter over tid, identifisere faktorer som kan forklare denne utviklingen, og finne ut om ulike forløp av psykiske plager predikerer helse og fungering. I tillegg skal prosjektet estimere longitudinelle nettverksmodeller på symptomnivået for å få en bedre forståelse på hvordan viktige aspekter i livet til studentene, som sosial integrasjon, bruk av alkohol, og dataspill henger sammen med utviklingen og opprettholdelse av psykiske plager. 15000 studenter ved Universitet i Bergen vil bli spurt til å delta og fylle ut spørreskjemaer på ulike tidspunkter mellom september 2019 og mai 2020. Data fra denne undersøkelsen skal også kobles mot andre datakilder.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Robert Smith, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jens Christoffer Skogen, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Børge Sivertsen, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet

Start

01.08.2019

Slutt

31.07.2029

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Robert Smith

Prosjektdeltakere ved FHI

Børge Sivertsen

Jens Christoffer Skogen