Hopp til innhold

Prosjekt

Tidlig stressorer og helseutfall (LifeCycle) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Mennesker utsettes for en rekke stressorer i fosterlivet og barndommen som kan ha langsiktige effekter og påvirke helse senere i livet. Hovedmålet med LifeCycle er å beskrive og undersøke hvordan tidlige stressorer påvirker helseutfall.


Sammendrag

Mennesker utsettes for en rekke stressorer i fosterlivet og barndommen som kan ha langsiktige effekter og påvirke helse senere i livet. Hovedmålet med LifeCycle er å beskrive og undersøke hvordan tidlige stressorer påvirker helseutfall. Stressorer kan omfatte eksponering for visse livsstilsfaktorer, som diett og røyking, og sosioøkonomiske forhold, som utdanningsnivå og inntekt. LifeCycle-prosjektet vil bruke eksisterende data fra graviditets- og barnekohorter og biobanker fra hele Europa for å forstå hvordan tidlige stressfaktorer påvirker helseutfall i befolkningen. Resultater fra LifeCycle vil gi ny innsikt i tidlige livsstressorer relatert til sosioøkonomiske faktorer og livsstil, og undersøke hvordan disse påvirker kardiometabolske, respiratoriske og psykiske helseforhold.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jennifer Ruth Harris, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Berthold Koletzko, Ludwig-Maximilians-Universität München
Marjo-Riitta Järvelin, Oulun yliopisto
Hazel Inskip, University of Southampton
Lorenzo Richiardi, Università degli Studi di Torino
Rae-Chi Huang, The University of Western Australia
Leda Chatzi, Panepistimio Kritis
Sylvain Sebert, Oulun yliopisto
Anne-Marie Nybo Andersen, Københavns Universitet
Debbie Lawlor, University of Bristol
Vincent Jaddoe, Erasmus MC: Univeritair Medisch Centrum Rotterdam
Janine Felix, Erasmus MC: Univeritair Medisch Centrum Rotterdam

Om prosjektet