Hopp til innhold

Prosjekt

Psykiske lidelser og risikoprofiler for selvmord - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette forskningsprosjektet skal koble data fra en rekke omfattende registre for så å gjøre analyser av hva som kjennetegner mennesker med psykiske lidelser som tar livet sitt.


Sammendrag

Det registreres omlag 500 selvmord i Norge hvert år og de samfunnsmessige konsekvensene er store. Det er svært krevende å forutse hvem som kommer til å begå selvmord. Selv der det er klare risikofaktorer til stede så er det de færreste av disse som faktisk ender opp med å ta livet sitt. Psykisk lidelse er regnet som en av de mest konsistente risikofaktorene for selvmord, men hva som kjennetegner de med en psykisk lidelse som faktisk ender opp med å gjøre selvmord vet vi svært lite om. I dette forskningsprosjektet så ønsker vi å koble data fra en rekke omfattende registre som dødsårsaksregisteret, norsk pasientregister, reseptregisteret, folkeregisteret, FD trygd og KUHR for så å gjøre analyser av hva som kjennetegner mennesker med psykiske lidelser som tar livet sitt. Gjennom prosjektet vil vi kunne avdekke mønstre av risiko som er spesifikke for ulike psykiske lidelser som igjen kan være nyttig i forebyggende arbeid.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Kim Stene-Larsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Reneflot, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Lars Johan Hauge, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet