Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Psykisk helse, rus og skader før og under pandemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Psykisk helse, rus og skader før og under pandemien

Prosjekt

Psykisk helse, rus og skader før og under pandemien - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om konsekvensene av Covid-19 pandemien for den psykiske helsen samt skader i den norske befolkningen.


Sammendrag

Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om konsekvensene av Covid-19 pandemien for den psykiske helsen samt skader i den norske befolkningen. Prosjektet tar sikte på å undersøke om vi finner endringer i den psykiske helsen i befolkningen fra før til under pandemien, og eventuelt for hvilke type psykiske lidelser og i hvilke grupper av befolkningen vi finner endringer. På samme måte vil vi også undersøke om vi finner endringer i forekomsten av skader behandlet i helsetjenesten fra før til under pandemien, og for hvilke type skader og i hvilke grupper av befolkningen vi finner endringer. Studien vil omfatte barn, unge og voksne. Vi vil analysere data fra Beredskapsregisteret (BeredtC19) som blant annet inneholder informasjon fra nasjonale helseregistre og SSBs registre. Vi vil benytte ulike kvantitative metoder i analysene - alt fra enkle deskriptive analyser til ulike former for regresjonsanalyse. Bakgrunnen for prosjektet er bekymringen for hvilke konsekvenser smitteverntiltakene under pandemien kan ha for befolkningens psykiske helse. Det har vært knyttet særlig bekymring til barn og unges psykiske helse. På samme måte har det også vært en bekymring for at tiltakene kan ha medført at sårbare barn, unge og voksne har tilbrakt mer tid i et potensielt skadelig hjemmemiljø med økt risiko for å bli utsatt for vold. Kunnskapen fra prosjektet vil kunne nyttes til å identifisere utsatte grupper som er i særlig behov for tiltak fremover samt bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget ved fremtidige helsekriser.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Reneflot, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ingunn Olea Lund, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Else Karin Grøholt, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Christian Madsen, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Lars Johan Hauge, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Rannveig Kaldager Hart, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Eyvind Ohm, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Ann Kristin Skrindo Knudsen, Avdeling for sykdomsbyrde, Folkehelseinstituttet

Start

19.04.2021

Slutt

19.04.2026

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Anne Reneflot