Hopp til innhold

Prosjekt

Genetisk sårbarhet for angstlidelser - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Angstlidelser påvirkes av en rekke genvarianter som hver for seg har liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av sykdomsrisikoen.


Sammendrag

Angstlidelser påvirkes av en rekke genvarianter som hver for seg har liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av sykdomsrisikoen. Et nylig oppstartet internasjonalt samarbeidsprosjekt (PGC-ANX) ønsker gjennom meta-analyser å identifisere de genvariantene som er assosiert med ulike angstlidelser hos barn og voksne. Vi ønsker å bidra til dette samarbeidet med data fra den store mor og barn studien (MoBa). Deltakerne i MoBa har rapportert symptommål på angst, og gjennom kobling med nasjonale registre vil vi identifisere deltakere med angst og depresjonsdiagnoser. Vi ønsker å genotype voksne og barn med angstlidelser for å kunne sammenligne genvarianter i denne gruppen med genvarianter i en kontrollgruppe. Ved å også inkludere kasus med depresjonsdiagnoser, kan vi utforske hvorvidt genvarianter henger sammen med flere diagnosegrupper (ulike angstlidelser, depresjon).

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Helga Ask, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kristin Gustavson, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Helga Ask, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Martin Steen Tesli, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Eivind Ystrøm, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Gun Peggy S. Knudsen, Helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet
Ragna Bugge Askeland, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet