Hopp til innhold

Prosjekt

Psykisk helse hos norske tvillinger: en oppfølgingsstudie - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet er en oppfølgingsstudie av 2800 tvillinger som tidligere har gjennomgått strukturerte psykiatriske intervjuer.


Sammendrag

Vanlige psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser forårsaker stor belastning for enkeltindivid og samfunn. Personlighetsforstyrrelser skiller seg fra andre psykiske lidelser ved at de per definisjon er stabile. Nyere forskning utfordrer imidlertid denne oppfatningen. Prosjektet er en oppfølgingsstudie av 2800 tvillinger som tidligere har gjennomgått strukturerte psykiatriske intervjuer. Formålet er å undersøke stabilitet og endring i vanlige psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser, hvordan personlighetsforstyrrelser påvirker utviklingen av andre psykiske lidelser, og i hvor stor grad stabilitet og endring av vanlige psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser er forårsaket av genetiske og miljømessige faktorer. Økt kunnskap om årsaker til psykiske lidelser, spesielt spesifikke miljøfaktorer, vil kunne bidra til forbedret forebygging og behandling. Resultater fra prosjektet vil også kunne bidra til utviklingen av forbedrede diagnostiske klassifikasjonssystemer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Nikolai Olavi Czajkowski, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Eivind Ystrøm, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Ragnhild Elise Ørstavik, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Espen Røysamb, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Christina Sheerin, Ukjent
Elizabeth C. Long, Ukjent
Steven H. Aggen, Ukjent
Erin Berenz, Ukjent
Kenneth S Kendler, Ukjent
Ananda B. Amstadter, Ukjent
Nathan Gillespie, Ukjent
Tom Rosenström, Ukjent
Ragnar Nesvåg, Ukjent

Om prosjektet