Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

SHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 ) - prosjektbeskrivelse

PublisertHar du funnet en feil?

Sammendrag

Formålet med dette prosjektet er todelt. Første del består av å gjennomføre en ny stor helse – og trivselsundersøkelse (SHoT2018) på studenter. SHoT har tidligere blitt gjennomført i 2010 og 2014. Alle studenter i Norge (ca. 227 000) vil i februar 2018 bli invitert to å fylle ut et internettbasert spørreskjema der de blir spurt om forhold knyttet sin psykiske og fysiske helse, livsstilsfaktorer, og trivsel rundt studiesituasjonen sin. Andre del av prosjektet består av å koble data fra denne undersøkelsen mot eksisterende nasjonale registre og tidligere helseundersøkelser. Denne delen av prosjektet vil gi ny og viktig kunnskap både om tidlige risikofaktorer, samt om hvordan helse og trivsel i studietiden henger sammen med akademisk prestasjon, og senere helse og tilknytning til arbeidslivet.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jens Christoffer Skogen, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Mari Hysing, Uni Research AS
Leif Edvard Aarø, Folkehelseinstituttet
Børge Sivertsen, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Simon Nygaard Øverland, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet
Nick Glozier, University of Sydney
Allison G. Harvey, University of California, Berkeley
Ian Colman, University of Ottawa
Rory O`Connor, University of Glasgow