Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «SHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • SHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018)

Prosjekt

SHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) er landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel.


Sammendrag

Bakgrunn og hensikt

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) er landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel. Hittil har tre helseundersøkelser av studentbefolkningen i Norge blitt gjennomført (2010, 2014 og 2018). Både størrelsen og omfanget av SHoT-studiene har utvidet seg over tid, og inneholder nå detaljert informasjon om psykisk og fysisk helse, livskvalitet, helserelatert atferd, demografi og mer studiespesifikk informasjon. Det er de tre største samskipnadene i Norge (Sammen,Sit og SiO) som er eiere og initiativtakere til SHoT undersøkelsene. De slo seg sammen for å etablere en nasjonalundersøkelse med ambisjonen om å få bygget et kunnskapsgrunnlag. SHoT-undersøkelsen gjennomføres med 4 års mellomrom, og neste undersøkelser kommer i 2022, 2026 etc.

SHoT2018

SHoT 2018 var et samarbeidsprosjekt mellom studentsamskipnadene i Norge og Folkehelseinstituttet. Studien ble gjennomført mellom 6. februar og 5. april 2018, og alle norske heltidsstudenter under 35 år (både i Norge og utlandet) ble invitert til å delta. Undersøkelsen ble samlet inn elektronisk via et nettbasert spørreskjema, og sentrale tema som ble dekket var bl.a. forhold på studiestedet, trivsel, fysisk og psykisk helse, alkohol og rusbruk, i tillegg til en del spørsmål om bakgrunn og livsstilsfaktorer.  Tilsammen 162.512 studenter oppfylte inklusjonskriteriene, hvorav 50.055 studenter deltok (responsrate 31%).

SHoT2014

SHoT2014 ble utført av TNS Gallup, og var et samarbeid mellom de ti største studentsamskipnadene i Norge (Oslo, Bergen og Trondheim), rettet mot norske heltidsstudenter under 35 år. Også SHoT2014 ble samlet inn elektronisk, i perioden 24. februar til 27. mars 2014. En invitasjonsmail som inneholdt en lenke til et anonymt spørreskjema ble sendt til 47.514 tilfeldig utvalgte studenter og stratifisert av studieinstitusjoner, fakulteter og avdelinger. Svarprosenten var 28,5% og inkluderte 13.525 studenter.

SHoT2010

SHoT2010 ble også utført av TNS Gallup på vegne av studentsamskipnadene i Oslo, Bergen og Trondheim, og med tilleggsdeltakelse fra Stavanger, Oppland, Telemark og Finnmark. Datasamlingen foregikk ved hjelp av et anonymt spørreskjema, og ble gjennomført i perioden 11. oktober til 8. november 2010. Totalt 6053 studenter fullførte undersøkelsen (svarprosent: 23%).

Mens de to første undersøkelsene (SHoT2010 og SHoT2014) var anonyme, vil SHoT2018 kunne kobles til andre datakilder for å kunne gjennomføre godkjente forskningsprosjekter.           

Styrker og svakheter

En styrke for SHoT-undersøkelsene er antall deltagere, spesielt for SHoT2018, noe som tillater studier av lavfrekvente forhold/variabler. En annen stryke er at SHoT2018 kobles mot en rekke andre helseregistre/datakilder. En svakhet for SHoT er den beskjedne svarprosenten, noe som dessverre ikke er uvanlig for denne aldersgruppen.

Tilgang til SHoT-data

Data fra SHoT2018 administreres av FHI, og kvalifiserte forskere eller forskningsgrupper i Norge og utlandet kan søke om tilgang til data. Alle prosjekter skal ha godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før data kan utleveres. Søkere må følge retningslinjene og sende søknad gjennom FHIs elektroniske søknadsskjema, se veiledning på temasiden Datatilgang: Forespørsler kan sendes til e-postadressen Datatilgang@fhi.no.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jens Christoffer Skogen, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Ian Colman, University of Ottawa
Nick Glozier, University of Sydney
Rory O`Connor, University of Glasgow
Allison G. Harvey, University of California, Berkeley
Leif Edvard Aarø, Folkehelseinstituttet
Mari Hysing, Universitetet i Bergen

Start

01.09.2017

Slutt

31.08.2027

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Børge Sivertsen

Prosjektdeltakere ved FHI

Leif Edvard Aarø

Jens Christoffer Skogen


Tilknyttede prosjekter

  • Eksterne lenker