Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høyt alkoholinntak (indikator 4)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høyt alkoholinntak (indikator 4)

Høyt alkoholinntak (indikator 4)

Indikatoren beskriver følgende: Andel unge og voksne som har episodisk høyt alkoholinntak.

Indikatoren beskriver følgende: Andel unge og voksne som har episodisk høyt alkoholinntak.


Denne indikatoren er en del av mål (2): Minst 10 % reduksjon av skadelig alkoholbruk.

Episodisk høyt alkoholinntak ble definert som å ha drukket mer enn fem alkoholenheter på samme dag minst en gang i måneden i løpet av de siste 12 månedene.

Resultater

Figur 1 viser at andelen med episodisk høyt alkoholinntak var stabil rundt 17 prosent fra 2012 til 2022, med unntak av noe lavere andel i pandemiårene 2020 og 2021.

Figur 1. Andel blant befolkningen 16-79 år som har drukket mer enn fem alkoholenheter på samme dag én eller flere ganger i måneden i løpet av de siste 12 månedene, i prosent
Figur 1. Andel blant befolkningen 16-79 år som har drukket mer enn fem alkoholenheter på samme dag én eller flere ganger i måneden i løpet av de siste 12 månedene, i prosent, alders- og kjønnsstandardisert. Øvre og nedre usikkerhetsintervall er markert med stiplede linjer.
Tabell til figur 1 
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Befolkningen 16-79 år

18 17 18 18 16 18 17 17 15 15 17

Datakilde: Rusmiddelundersøkelsen

Datakilde for denne indikatoren er Rusmiddelundersøkelsen.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Beskrivelse 

Rusmiddelundersøkelsen er en telefonbasert landsrepresentativ undersøkelse av rusbruk (spørsmål om alkohol og andre rusmidler) blant personer i alderen 16-79, gjennomført av Statistisk sentralbyrå på vegne av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen foregår ved at et representativt utvalg på 3 700 personer blir trukket fra folkeregisteret og intervjuet på telefon, etter at de i forkant får tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen. Den gjennomsnittlige svarprosenten for undersøkelsesårene 2012-2020 var 58 prosent.  Undersøkelsen gir mulighet til å følge trender i alkoholbruk tilbake til 2012.

Måltall

  • Andel som har drukket mer enn fem alkoholenheter på samme dag en eller flere ganger i måneden i løpet av de siste 12 månedene, i prosent, alders- og kjønnsstandardisert.

Denne prosentandelen er estimert på bakgrunn av et spørsmål fra Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Spørsmålet lyder: «I løpet av det siste året, hvor ofte har du drukket seks alkoholenheter eller mer ved en og samme anledning?» Svaralternativene er «Aldri», «Sjeldnere enn månedlig», «Månedlig», «Ukentlig», og «Daglig eller nesten daglig». 

I beregningen av tallene er det tatt hensyn til at alders- og kjønnsfordelingen i befolkningen kan endres over tid. Alders- og kjønnssammensetningen i den norske befolkningen per 01.01.2012 er benyttet som standard. 

Global indikatordefinisjon

Indicator 4. Age-standardized prevalence of heavy episodic drinking among adolescents and adults, as appropriate, within the national context.

Historikk

18.11.2022: Oppdatert tall

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for Rusmiddelbruk og Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet.

14.10.2020: Oppdatert definisjon av episodisk høyt alkoholinntak.