Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Alkoholforbruk per innbygger (indikator 3)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Alkoholforbruk per innbygger (indikator 3)

Alkoholforbruk per innbygger (indikator 3)

Indikatoren beskriver følgende: Total registrert alkoholomsetning per innbygger (alder 15 år +) innen et kalenderår, i liter ren alkohol.

Indikatoren beskriver følgende: Total registrert alkoholomsetning per innbygger (alder 15 år +) innen et kalenderår, i liter ren alkohol.


Denne indikatoren er en del av mål (2): Minst 10 % reduksjon av skadelig alkoholbruk. 

Alkoholforbruket kan deles inn i to hoveddeler. Den ene er det vi gjerne kaller det registrerte forbruket, det vil si det som skriver seg fra salg fra butikker, Vinmonopolet AS og skjenking fra kaféer, restauranter, barer og lignende. Den andre delen er det uregistrerte forbruket som skriver seg dels fra lovlig turistimport og hjemmeproduksjon, dels fra lovlig eller ulovlig grensehandel, dels fra ulovlig import (smugling) og ulovlig hjemmeproduksjon (hjemmebrenning). 

Vi presenterer her tall for det registrerte alkoholforbruket delt på antall innbyggere 15 år og eldre.

Fra og med 2020 ble det iverksatt tiltak for å begrense spredningen av COVID-19. Dette har påvirket alkoholomsetningen. For denne perioden vil selvrapporterte data fra Rusundersøkelsen vil være supplerende datakilde for indikatoren.  

Resultater

Totalomsetningen av alkohol per innbygger 15 år og eldre var relativt stabil fram til midten av 1990-tallet, men det var en kraftig økning fram til 2008. Dette kan langt på vei tilskrives økningen i omsetning av vin. Omsetning av øl og brennevin har i de siste årene gått noe ned. Det var samlet sett en nedgang fra 2008 til 2014. Omsetningen var deretter stabil fram til 2019. I 2020 og 2021 var det registrerte alkoholforbruket høyere enn foregående år, noe som kan tilskrives tiltak for å begrense spredningen av COVID-19, spesielt reiserestriksjoner som innebar at en del av alkoholsalget til nordmenn forflyttet seg fra utland til innland. Resultater fra den befolkningsbaserte Rusundersøkelsen indikerer imidlertid at det ikke har skjedd endringer i selvrapportert alkoholkonsum.

Figur 1. Årlig omsetning av alkohol per innbygger 15 år og eldre i liter ren alkohol - total, brennevin, vin, øl og rusbrus. 1980-2020
Figur 1. Årlig omsetning av alkohol per innbygger 15 år og eldre i liter ren alkohol. Kilde: Statistikk for alkoholomsetning, Statistisk Sentralbyrå. (Statistisk sentralbyrå publiserte ikke omsetningstall for 1998) .

Tabell til figur 1

  Alkohol totalt Brennevin Vin Øl Rusbrus
1980 5,98 2,46 0,75 2,77  
1981 5,32 2,06 0,69 2,57  
1982 4,83 1,57 0,57 2,69  
1983 4,85 1,63 0,65 2,57  
1984 4,98 1,62 0,71 2,65  
1985 5,22 1,77 0,82 2,63  
1986 5,27 1,61 0,83 2,83  
1987 5,38 1,63 0,93 2,82  
1988 5,26 1,45 0,97 2,84  
1989 5,08 1,33 0,97 2,78  
1990 4,99 1,24 0,95 2,81  
1991 4,9 1,12 0,93 2,85  
1992 4,67 1 0,91 2,76  
1993 4,55 0,96 0,92 2,67  
1994 4,74 1 0,99 2,75  
1995 4,79 1 1,04 2,75  
1996 5,04 1,02 1,12 2,88 0,02
1997 5,28 1,01 1,28 2,95 0,04
1998          
1999 5,45 1,05 1,49 2,84 0,06
2000 5,66 1,05 1,62 2,93 0,07
2001 5,49 1 1,6 2,82 0,07
2002 5,89 1,12 1,81 2,89 0,07
2003 6,03 1,22 1,84 2,76 0,22
2004 6,22 1,25 1,9 2,96 0,11
2005 6,37 1,28 2 2,98 0,11
2006 6,46 1,3 2,05 3,01 0,11
2007 6,6 1,35 2,11 3,02 0,12
2008 6,75 1,33 2,23 3,06 0,13
2009 6,68 1,31 2,28 2,96 0,13
2010 6,59 1,25 2,29 2,91 0,14
2011 6,43 1,18 2,3 2,83 0,13
2012 6,21 1,11 2,29 2,67 0,14
2013 6,22 1,09 2,3 2,68 0,14
2014 6,06 1,04 2,25 2,62 0,15
2015 5,97 1,03 2,22 2,57 0,15
2016 6,03 1,01 2,21 2,65 0,16
2017 6,00 1,01 2,19 2,63 0,17
2018 6,02 0,97 2,20 2,66 0,19
2019 6,05 1,00 2,23 2,63 0,19
2020 7,23 1,23 2,94 2,83 0,23
2021 7,44 1,27 2,96 2,94 0,27

Det gjennomsnittlige selvrapporterte alkoholforbruket for nordmenn mellom 16 og 79 år var stabilt i hele perioden, med unntak av pandemiårene 2020 og 2021, da alkoholforbruket var lavere.

2020 og 2021 var det registrerte salget av alkohol per innbygger derimot høyere enn foregående år, noe som kan tilskrives restriksjoner på utenlandsreiser under pandemien.

Figur 2. Selvrapportert alkoholbruk siste fire uker blant individer 16-79 år, i gjennomsnittlig antall alkoholenheter per individ, alders- og kjønnsstandardisert. 
Figur 2. Selvrapportert alkoholbruk siste fire uker blant individer 16-79 år, i gjennomsnittlig antall alkoholenheter per individ, alders- og kjønnsstandardisert .

 

Tabell til figur 2
 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

Antall alkoholenheter over fire uker 

15 

14 

16 

15 

14 

15 

15 

16 

12 

14 

15 

Datakilder

Datakilde for denne indikatoren er statistikk for alkoholomsetningen laget av Statistisk sentralbyrå og Rusmiddelundersøkelsen. Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: Alkoholomsetningen 

Beskrivelse  

Statistisk sentralbyrås statistikk omfatter registrert omsetning av alkohol, og bygger på tall fra Toll- og avgiftsdirektoratet, samt registeret import. 

Måltall 

  • Gjennomsnittlig registrert alkoholomsetning per innbygger 15 år og eldre, i liter ren alkohol (alkoholliter) per år. 

Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, taxfreeslag og smuglervarer inngår ikke.  

Datakilde: Rusundersøkelsen  

Fra og med 2020 ble det iverksatt tiltak for å begrense spredningen av COVID-19. Dette har påvirket alkoholomsetningen. For denne perioden vil selvrapporterte data fra Rusundersøkelsen vil være supplerende datakilde for indikatoren.  

Beskrivelse    

Rusmiddelundersøkelsen er en telefonbasert landsrepresentativ undersøkelse av rusbruk (spørsmål om alkohol og andre rusmidler) blant personer i alderen 16-79, gjennomført av Statistisk sentralbyrå på vegne av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen foregår ved at et representativt utvalg på 3 700 personer blir trukket fra folkeregisteret og intervjuet på telefon, etter at de i forkant får tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen. Den gjennomsnittlige svarprosenten for undersøkelsesårene 2012-2020 var 58 prosent. Undersøkelsen gir mulighet til å følge trender i alkoholbruk tilbake til 2012.  

Nasjonal tilpasning til global indikator 

WHO sin definisjon av indikatoren 

Indicator 3. Total (recorded and unrecorded) alcohol per capita (aged 15+ years old) consumption within a calendar year in litres of pure alcohol, as appropriate, within the national context.   

Nasjonal tilpasning 

WHOs indikator gjelder både registret og uregistrert alkoholforbruk per innbygger per år. Den norske indikatoren omfatter kun det registrerte alkoholforbruket.  

Historikk

18.11.2022: Ny tall for 2020. Nytt tekst pm datakilde for rusundersøkelsen

20.12.2021: Ny tall for 2020. Nytt tekst pm datakilde for rusundersøkelsen

Teksten er utarbeidet av Avdeling for Rusmiddelbruk og Avdeling for Kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet.