Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Meldinger om vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten – et pasientsikkerhetsperspektiv

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 2. Bruk av naltrekson i lave doser utenfor godkjent bruksområde

  Systematisk oversikt for å undersøke sykdomsforløp, funksjon i dagliglivet og bivirkninger hos personer som bruker naltrekson i lave doser.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 3. Legemiddelforbruket i Norge 2010–2014 (Legemiddelstatistikk 2015:1)

  Statistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

  Bruk av e-sigaretter ikke er uten helserisiko, verken for e-røykeren eller personer i nærheten. Helserisikoen er imidlertid mindre enn ved røyking, særlig gjelder dette kreftrisikoen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2013

  Årsrapporten fra Hjerte- og karregisteret viser at 327 845 pasienter ble registrert med en hjerte- og karrelatert lidelse i forbindelse med innleggelse eller poliklinikkoppmøte på sykehus i 2013.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Tilbakeføringsgarantien som smuldret bort

  Rapporten omhandler tiltak ved løslatelse fra fengsel.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Narkotikautløste dødsfall

  Rapporten redegjør for trender i narkotikautløste dødsfall.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Effekt av samlivstiltak

  Et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskning om samlivstiltak.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 9. Oppsummering av systematiske oversikter om effekt av samstemming av legemiddellister

  I denne systematiske oversikten har vi søkt etter og oppsummert forskning om samstemming av legemiddellister har effekt.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 10. Rapport om svangerskapsavbrot for 2014

  Rapporten viser blant anna statistikk om sjølvbestemte svangerskapsavbrot etter kvinnas alder, bustadfylke, avbrotsmetode og nemndbehandla avbrot.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Uønskede hendelser ved ernæring i sykehus

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 12. Rapport fra Vannverksregisteret. Drikkevannsstatus (data 2011)

  Denne rapporten legger fram utvalgte nøkkeltall for Norges vannforsyning for 2011.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Trolig slutter flere å røyke etter motiverende intervju

  Motiverende intervju fører trolig til at flere slutter å røyke enn om man tilbyr personer som røyker kortvarig rådgivning eller vanlig oppfølging. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 14. Diabetesrelatert øyeskade – effektivt med blodtrykkskontroll?

  Blodtrykkskontroll forebygger trolig netthinneskade hos personer med diabetes, men vil trolig i liten grad bremse forverring av netthinneskaden når den først har oppstått.

  Forskningsomtale

  Publisert

 15. Smittevern i barnehager: Effekt av håndhygiene, opplæring og fysiske tiltak

  I denne rapporten har vi samlet og vurdert studier som undersøker effekt av smitteverntiltak i barnehager.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 16. Nasjonalt folkehelseinstitutt - Årsrapport 2014

  Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet. Vi rapporterer på mål og resultatkrav som vi har fått av departementet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Antibiotika før keisersnitt gir færre infeksjoner

  Kvinner som får antibiotika før de forløses ved keisersnitt, har mindre risiko for å få infeksjoner enn de som får antibiotika etter at navlestrengen er kuttet.

  Forskningsomtale

  Publisert

 18. Gir koffein i medikamenter bedre smertelindring?

  Flere personer opplever god smertelindring ved bruk av vanlige smertestillende medikamenter tilsatt koffein sammenliknet med tilsvarende medikamenter uten koffein.

  Forskningsomtale

  Publisert

 19. Koordinerende tiltak kan gi bedre livskvalitet for pårørende til personer med demens

  Koordinerende tiltak har liten eller ingen effekt på livskvalitet hos personer med demens, men kan gi bedre livskvalitet hos pårørende.

  Forskningsomtale

  Publisert

 20. Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med fastleger

  Publikasjonen beskriver blant annet utviklingen av en standardisert metode for å måle pasientenes erfaringer med fastleger i Norge.

  PasOpp rapport

  Publisert