Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Trening kan muligens redusere smerte og bedre funksjonsevne ved patellofemoralt smertesyndrom

  Trening kan muligens redusere smerte under aktivitet og bedre funksjonsevne ved patellofemoralt smertesyndrom. Forskeren fant ingen dokumentasjon på hvilke type øvelser som er best.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 2. Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelser

  Basert på funnene fra to kontrollerte studier, er det uvisst om trening i varmtvannsbasseng påvirker sykefravær hos kvinner med fibromyalgi eller kronisk utbredt smerte.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 3. Hva er effekten av vedlikeholdsbehandling med antipsykotika for personer med schizofreni?

  Antipsykotika er viktig som behandlingstilbud til personer med schizofreni, men det er usikkert om vedlikeholdsbehandling hindrer tilbakefall.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 4. Melatonin demper operasjonsangst

  Personer som skal opereres har mindre angst før operasjonen ved bruk av melatonin. Melatonin demper også trolig angst etter operasjonen. Melatonin er muligens like angstdempende som benzodiazepiner.

  Forskningsomtale

  Publisert

 5. Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer

  Mange tiltak som har vært prøvd ut for implementering av retningslinjer, har vist seg å ha en viss effekt på klinisk praksis. Men virkningen varierer, og effekten av tiltakene er sjelden veldig stor.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 6. Elektrokonvulsiv behandling (ECT) og selvmord

  Rapporten inneholder et systematisk litteratursøk og relevante systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier om effekt av elektrokonvulsiv behandling på selvmord.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 7. 30-dagers reinnleggelse av eldre 2011–2013. Resultater for sykehus og kommuner

  Resultatene i denne rapporten viser at reinnleggelser er hyppig forekommende i norske sykehus.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Personer med demens kan få en bedre hverdag ved å trene

  Personer med demens får muligens større evne til å utføre daglige gjøremål hvis de trener. Det er usikkert om trening påvirker kognitiv funksjon og nevropsykologiske symptomer.

  Forskningsomtale

  Publisert

 9. Internettbasert kognitiv atferdsterapi kan være nyttig ved angst

  Flere får en betydelig reduksjon i angstsymptomene og bedre livskvalitet med internettbasert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med dem som blir tilbudt informasjonstiltak eller gruppediskusjon.

  Forskningsomtale

  Publisert

 10. Sammenheng mellom arbeid og god helse

  Å være i arbeid kan gi positive helseeffekter. Man vil muligens bli mindre deprimert, få færre psykiske symptombelastninger og bedre psykisk helse generelt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 11. Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: en kartlegging av erfaringer blant ansatte ved institusjonene

  Prosjektet tar sikte på å måle bruk av og erfaringer med Kunnskapssenterets brukererfaringsskjema for pasienterfaringer ved private rehabiliteringsinstitusjoner og tilgrensende problemstillinger.

  Rapport

  Publisert

 12. Effekt av motiverende samtale på alkohol, tobakk, fysisk aktivitet og ernæring

  Notatet er basert på omtaler av seks systematiske oversikter om bruk av motiverende samtale.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 13. Effekter av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak for å fremme fysisk aktivitet og én eller flere andre sunne levevaner

  Rapporten gir en oversikt over forskning om effekt av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak for økt fysisk aktivitet og endring i én eller flere andre levevaner.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 14. Rusmidler i Norge 2014

  Rapporten beskriver aktuelle stoffer, hvordan de virker, skadepotensial og aktuelle lovreguleringer: alkohol, tobakk, avhengighetsskapende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 15. Riehemmende medikament kan være effektivt ved ytre vending av barn i seteleie

  Utvendig håndgrep for å snu barn som ligger i seteleie, fører trolig til færre setefødsler og keisersnitt når det i tillegg gis riehemmende medikamenter.

  Forskningsomtale

  Publisert

 16. Meldinger om vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten – et pasientsikkerhetsperspektiv

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 17. Bruk av naltrekson i lave doser utenfor godkjent bruksområde

  Systematisk oversikt for å undersøke sykdomsforløp, funksjon i dagliglivet og bivirkninger hos personer som bruker naltrekson i lave doser.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 18. Tilbakeføringsgarantien som smuldret bort

  Rapporten omhandler tiltak ved løslatelse fra fengsel.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Narkotikautløste dødsfall

  Rapporten redegjør for trender i narkotikautløste dødsfall.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Effekt av samlivstiltak

  Et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskning om samlivstiltak.

  Forskningskartlegging

  Publisert