Hopp til innhold

Statistikk

The Drug Situation in Norway 2014

Rapporten omhandler data på bred basis og ny forskning på området, sammen med de viktigste endringene innen politikk, forebygging, behandling og skadereduksjon og narkotikarelatert kriminalitet.

Rapportforside

Rapporten omhandler data på bred basis og ny forskning på området, sammen med de viktigste endringene innen politikk, forebygging, behandling og skadereduksjon og narkotikarelatert kriminalitet.


Sammendrag

SIRUS er norsk kontaktpunkt for EUs narkotikabyrå, EMCDDA. Alle medlemslandene i EMCDDA utarbeider hvert år en nasjonal rapport over narkotikasituasjonen etter felles retningslinjer. Rapporten omhandler data på bred basis og ny forskning på området, sammen med de viktigste endringene innen politikk, forebygging, behandling og skadereduksjon samt narkotikarelatert kriminalitet.

Lenke til EMCDDAs hjemmeside

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • ISBN trylt: 978-82-7171-422-2