Hopp til innhold

Rapport

Narkotikamarkeder på det mørke nettet

Rapport om det nettbaserte rusmiddelmarkedet Silk Road.

Rapportforside

Rapport om det nettbaserte rusmiddelmarkedet Silk Road.


Sammendrag

Sammendrag

Silk Road 2.0 var et nettbasert narkotikamarked som i 2014 ble godt kjent da FBI stengte markedet. Den antatte omsetningen var stor, og det var ingen tvil om at nettmarkedene innebar en stor trussel mot bekjempelsen av narkotika. Internett skapte nye muligheter for kjøp og salg av narkotiske stoffer. På internett ble kommunikasjonen og distribusjonen mer effektiv. Selgeregenskapene endret seg, og fokuset ble rettet mot kunnskap og kundeservice. Tilliten til markedsaktørene bygget ikke lenger på frykt og vold, men på systemer som feedback, interaksjon og betalingsordninger.

Brukerne av Silk Road oppga datateknologi som en viktig fellesinteresse, mens selve begrunnelsene for kjøp av narkotika varierte. De begrunnet sine kjøp på Silk Road med blant annet anonymiteten, det brede vareutvalget, at de fikk stoffer av god kvalitet og til lav pris, samt unngikk direkte kontakt med kriminelle miljøer. I tillegg til å tilby et tilgjengelig narkotikamarked, var Silk Road et sted der brukerne fikk følelsen av å tilhøre et fellesskap knyttet til interessen for illegale rusmidler. På Silk Road dannet de en subkultur, hvor frihet for individet og legalisering av narkotiske stoffer var viktig.

Samtidig var Silk Road en arena for distribusjon av en subkulturell kompetanse, knyttet til blant annet kunnskap om rusmidler, valg av selger og sosiale spilleregler. Fellesskapet var ikke bare viktig for å formidle regler, men det var også en arena hvor brukerne beskrev at de tok vare på hverandre gjennom å dele erfaringer med både ulike selgere og ulike stoffer.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om rapporten

  • Utgitt: 7/2015
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Bakken SA, Bosnes H.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-7171-436-9
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-437-6