Hopp til innhold

Rapport

Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014

Tallene på dødsfall for 2014 viser at det er en liten økning fra 2013 hvor 152 dødsfall ble registrert. Dødsfall hos ikke-bosatte anslås til å utgjøre cirka 0,4 prosent av alle dødsfallene i Norge.

Dødsfall i Norge.jpg

Tallene på dødsfall for 2014 viser at det er en liten økning fra 2013 hvor 152 dødsfall ble registrert. Dødsfall hos ikke-bosatte anslås til å utgjøre cirka 0,4 prosent av alle dødsfallene i Norge.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Det ble registrert i alt 101 dødsfall der sykdom var angitt som dødsårsak. Hjerte- og karsykdommer var underliggende dødsårsak i 59 tilfeller og kreftsykdom i 10. Det var 66 dødsfall på grunn en ytre årsak, herunder ulykker, selvmord og drap. Av dødsfallene i denne kategorien var 45 klassifisert som ulykker. Rapporten for 2014 er den andre rapporten i rekken for et helt kalenderår.

Om rapporten

  • Utgitt: Desember 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Westby G, Ellingsen CL. .
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-698-5