Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av illegale rusmidler: Resultater fra befolkningsundersøkelser 2012–2014»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Bruk av illegale rusmidler: Resultater fra befolkningsundersøkelser 2012–2014

Rapport

Bruk av illegale rusmidler: Resultater fra befolkningsundersøkelser 2012–2014

Publisert Oppdatert

Rapporten presenterer resultater for bruk av illegale rusmidler i Norge. Resultater fra årene 2012–2014 er i all hovedsak slått sammen.

Rapportforside

Rapporten presenterer resultater for bruk av illegale rusmidler i Norge. Resultater fra årene 2012–2014 er i all hovedsak slått sammen.


Om rapporten

 • Utgitt: 4/2015
 • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
 • Forfattere: Sandøy TA.
 • ISSN trykt: 1502-8178
 • ISSN elektronisk:
 • ISBN trykt: 978-82-7171-430-7
 • ISBN elektronisk: 978-82-7171-431-4

Sammendrag

Sammendrag

I rapporten presenteres resultater for bruk av illegale rusmidler i Norge basert på befolkningsundersøkelser gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra SIRUS. Resultater fra årene 2012–2014 er i all hovedsak slått sammen. Utvalgene ble trukket fra folkeregisteret og består av til sammen 5 247 personer i alderen 16–64 år. Intervjuene ble gjennomført på telefon og hadde en samlet svarprosent på 56.

Hovedfunn

Totalutvalget 16–64 år

 • I overkant av en femtedel oppga å ha brukt cannabis noen gang, mens 4,3 og 1,6 prosent oppga å ha brukt i løpet av henholdsvis siste 12 måneder og siste fire uker.
 • Signifikant flere menn enn kvinner oppga å ha brukt cannabis.
 • Andelen som oppga å ha brukt cannabis noen gang var størst i aldersgruppen 25–34 år, mens andelen som oppga å ha brukt i løpet av siste 12 måneder og siste fire uker var størst i aldersgruppen 16–24 år.
 • Det var en større andel som oppga å ha brukt cannabis i Oslo og Akershus sammenlignet med resten av landet.
 • Andeler på 4,6, 3,9 og 2,2 prosent rapporterte at de noen gang hadde brukt henholdsvis kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA, mens et fåtall (mindre enn 1 prosent) oppga å ha brukt noen av disse stoffene i løpet av siste 12 måneder.
 • Andelen menn som rapporterte at de noen gang hadde brukt kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA var dobbelt så stor som blant kvinner.
 • Andelen som oppga at de noen gang hadde brukt kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA var størst i aldersgruppen 25-34 år.
 • Rundt 1 prosent oppga å ha brukt GHB/GBL, LSD og heroin noen gang, mens bruk av disse stoffene siste 12 måneder var tilnærmet fraværende.

Unge 16–30 år

 • I overkant av en fjerdedel oppga å ha brukt cannabis noen gang, mens 10,4 og 3,4 prosent oppga å ha brukt henholdsvis siste 12 måneder og siste fire uker.
 • Signifikant flere unge menn enn unge kvinner oppga å ha brukt cannabis.
 • Halvparten av de som oppga at de hadde brukt cannabis noen gang, rapporterte at de hadde brukt stoffet 1-5 ganger, mens en femtedel oppga å ha brukt mer enn 50 ganger.
 • Nærmere 90 prosent av de som hadde brukt cannabis, oppga at de hadde fått eller kjøpt stoffet av bekjente ved siste gangs bruk, mens et mindretall hadde kjøpt av ukjente eller benyttet andre kanaler.
 • Det var omtrent like store andeler som oppga at de i løpet av de siste 12 måneder hadde brukt marihuana som hasj.
 • Det var en større andel som rapporterte å ha brukt cannabis i folkerike deler av landet sammenlignet med mindre folkerike.
 • De som oppga å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 måneder, rapporterte større alkoholkonsum i samme periode sammenlignet med aldersgruppen som helhet.
 • Andeler på 6,9, 5,1 og 3,3 prosent rapporterte at de noen gang hadde brukt henholdsvis kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA.
 • Andelen unge menn som oppga at de noen gang hadde brukt kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA var omtrent dobbelt så stor som blant unge kvinner.
 • Blant unge menn rapporterte 3,5, 1,6 og 1,3 prosent at de i løpet av de siste 12 måneder hadde brukt henholdsvis kokain, amfetaminer og ecstasy/ MDMA, mens det samme gjaldt et fåtall unge kvinner.
 • Rundt 2 prosent oppga å ha brukt GHB/GBL og LSD noen gang, mens 0,4 prosent rapporterte å ha brukt heroin. Bruk av disse stoffene siste 12 måneder var tilnærmet fraværende.
 • Det var bare en liten andel (mindre enn 2 prosent) som oppga at de noen gang hadde brukt nye psykoaktive stoffer (NPS), prestasjonsfremmende midler og ulovlige slankepreparater.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.