Hopp til innhold

Statistikk

Europeisk narkotikarapport 2015

Rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) for 2015. Rapporten oppsummerer den seneste utviklingen knyttet til narkotika i de 28 EU-medlemsstatene, Tyrkia og Norge.

Rapportforside

Rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) for 2015. Rapporten oppsummerer den seneste utviklingen knyttet til narkotika i de 28 EU-medlemsstatene, Tyrkia og Norge.


Sammendrag

Ny interaktiv årsrapport

EUs narkotikabyrå har endret formen på sin rapportering om narkotikasituasjonen i Europa. Den årlige oversikten over narkotikasituasjonen kommer nå i en mer aktuell, interaktiv og sammenlenket informasjonspakke.

Hovedelementet er Europeisk narkotikarapport 2015: Trender og utviklinger, som oppsummerer den seneste utviklingen i de 28 EU-medlemsstatene, Tyrkia og Norge. Denne overordnede analysen utforsker blant annet forsyning av narkotika, narkotikabruk og narkotikarelaterte problemer, helsemessige og sosiale tiltak og narkotikapolitikk. Rapporten ledsages av seks nettbaserte interaktive artikler, Perspektiver på narkotika (Perspectives on drugs/PODs), som gir mer dyptgående innsikt i viktige temaer.

Pakken inkluderer også statistiske opplysninger (Statistical bulletin) og landoversikter (Country overviews), som presenterer data og analyser på nasjonalt nivå.

Europeisk narkotikarapport 2015 utgis på 24 språk (i trykt utgave og på internett).

På nettstedet www.emcdda.europa.eu/edr2015 får du tilgang til all informasjonen i rapporten.

Dette er en rapport fra The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Nedlastbar pdf.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
  • ISBN trylt: 978-92-9168-814-2