Hopp til innhold

Statistikk

Rusmidler i Norge 2014

Rapporten beskriver aktuelle stoffer, hvordan de virker, skadepotensial og aktuelle lovreguleringer: alkohol, tobakk, avhengighetsskapende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet.

Rapportforside

Rapporten beskriver aktuelle stoffer, hvordan de virker, skadepotensial og aktuelle lovreguleringer: alkohol, tobakk, avhengighetsskapende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Innholdet er delt inn i kapitlene alkohol, tobakk, avhengighetsskapende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet.

I hvert av kapitlene om substanser blir det gitt en beskrivelse av de aktuelle stoffene, hvordan de virker, skadepotensialet og aktuelle lovreguleringer. Så følger aktuelle registerdata og data fra ulike undersøkelser. Det gis også en historisk oversikt over viktige hendelser og beslutninger i tilknytning til de forskjellige substansområdene og til tjenestetilbudet.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Skretting A, Elin K. Bye EK, Vedøy TF, Lund KE.
  • ISSN trykt: 0802-2097
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt:
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-425-3