Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Saltinntak (indikator 8)

Publisert


Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig saltinntak (natriumklorid) per dag målt i gram hos personer alder 18 år og eldre.


Har du funnet en feil?

Denne indikatoren er en del av mål (4): 30 % reduksjon i befolkningens saltinntak.

Vi har mangelfull kunnskap om inntaket av salt (natriumklorid) i den norske befolkningen. Måling av salt i kostholdsundersøkelser er en unøyaktig metode. Måling av utskillelsen av natrium i døgnurin er en internasjonalt akseptert og anbefalt metode for å få et mål på inntaket av salt.

Tidligere er det gjort svært få slike undersøkelser i Norge. 

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater tyder på at det daglige saltinntaket ligger på om lag 10 gram hos menn og 7,5 gram hos kvinner. Dette er klart høyere enn de norske anbefalingene på maksimum 6 gram per dag, men sammenlignbart med land som Finland, Danmark, Storbritannia og Irland.

Resultater vil bli publisert senere. 

Datakilde: Tromsø-undersøkelsen

Datakilde for denne indikatoren er Tromsøundersøkelsen. Nedenfor følger beskrivelse.

Beskrivelse 

I Tromsøundersøkelsen 7 (2015-16) er det samlet in 24-timers urin i et tilfeldig utvalg på ca. 500 personer. Denne undersøkelsen av saltinntak målt via natriumutskillelse i døgnurin er gjennomført av Folkehelseinstituttet som delprosjekt i Tromsøundersøkelsen.

Måltall

Gjennomsnittlig saltinntak per person per dag i gram. Tallet er et foreløpig estimat og det er foreløpig ikke tatt hensyn til aldersfordelingen i den norske befolkningen.

Global indikatordefinisjon

Indicator 8. Age-standardized mean population intake of salt (sodium chloride) per day in grams in persons aged 18+ years. 

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet. Tromsøundersøkelsen ved Universitetet i Tromsø har gitt tallgrunnlaget.