Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Saltinntak (indikator 8)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Saltinntak (indikator 8)

Saltinntak (indikator 8)

Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig saltinntak (natriumklorid) per dag målt i gram hos personer alder 18 år og eldre.

Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig saltinntak (natriumklorid) per dag målt i gram hos personer alder 18 år og eldre.


Denne indikatoren er en del av mål (4): 30 % reduksjon i befolkningens saltinntak.

Vi har mangelfull kunnskap om inntaket av salt (natriumklorid) i den norske befolkningen. Måling av salt i kostholdsundersøkelser er en unøyaktig metode. Måling av utskillelsen av natrium i døgnurin er en internasjonalt akseptert og anbefalt metode for å få et mål på inntaket av salt.

Tidligere er det gjort svært få slike undersøkelser i Norge. 

Resultater

Basert på analyse av døgnurin fra 493 deltakere i alderen 40-69 år i Tromsøundersøkelsen ble det beregnet et daglig saltinntak på om lag 10,4 gram hos menn og 7,6 gram hos kvinner. 

Dette er konservative estimat siden omkring 90% av natriuminntaket utskilles i urin. 

Inntaket er klart høyere enn de norske anbefalingene på maksimum 6 gram per dag, men sammenlignbart med land som Finland, Danmark, Storbritannia og Irland. 

Datakilde: Tromsø-undersøkelsen

Datakilde for denne indikatoren er Tromsøundersøkelsen. Nedenfor følger beskrivelse.

Beskrivelse

I Tromsøundersøkelsen 7 (2015-16) er det samlet in 24-timers urin i et tilfeldig utvalg på 493 personer i alderen 40-69 år. Denne undersøkelsen av saltinntak målt via natriumutskillelse i døgnurin er gjennomført av Folkehelseinstituttet som delprosjekt i Tromsøundersøkelsen. 

Referanse: Meyer HE, Johansson L, Eggen AE, Johansen H, Holvik K. Sodium and potassium intake assessed by spot and 24-hour urine in the population-based Tromsø Study 2015-2016. Nutrients. 2019 Jul 16;11(7).  

Måltall

Estimert gjennomsnittlig saltinntak (NaCl) per person per dag i gram. NaCl ble beregnet ved å multiplisere natriumutskillelsen med 2.54.

Nasjonal tilpasning til global indikator

WHO sin definisjon av indikatoren 
Indicator 8. Age-standardised mean population intake of salt (sodium chloride) per day in grams in persons aged 18+ years.

Nasjonal tilpasning  
WHO’s indikator gjelder for en større populasjon; alle 18 år og eldre, og er aldersstandardisert.  
Den norske indikatoren omfatter en litt smalere aldersgruppe, og er ikke aldersstandardisert.   

Historikk

04.10.2022: Faglig gjennomgått, ingen endring

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet. Tromsøundersøkelsen ved Universitetet i Tromsø har gitt tallgrunnlaget.  

Desember 2019: faglig gjennomgått