Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Viser  13  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Salt og jod i urin i Tromsøundersøkelsen

  Som et delprosjekt til Tromsø 7 ble 24 timers urininnsamling gjennomført på et utvalg av ca. 500 voksne personer. Prøvene analyseres for natrium, kalium, kreatinin og jod.

  Prosjekt

  Publisert

 2. Forholdet mellom mors hyperkolesterolemi i svangerskap og kolesterolnivåer hos barnet

  Hovedformålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom mors kolesterol i svangerskap og kolesterol hos barnet og undersøke sammenhengen med mors kost, barnets og mors kolesterol nivå.

  Prosjekt

  Publisert

 3. Genetiske årsaker til supraventrikulære arytmier i MoBa-undersøkelsen

  Atrieflimmer er en hyppig tilstand som kan gi alvorlig sykdom og død.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. TAVI ved alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko (prosjektbeskrivelse)

  Bestillerforum RHF har gitt oss i oppdrag å vurdere effekt, sikkerhet og helseøkonomiske konsekvenser av TAVI i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko.

  Prosjekt

  Publisert

 5. En sammenlignende analyse av årsaker til kardiovaskulær død

  Prosjektet skal forstå hvorfor dødeligheten av hjerte-karsykdom er fire ganger høyere i Russland enn i vestlige land.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Fødselsvekt og hjerte-karsykdom

  Hjerte- og karsykdom (HKS) er den ledende dødsårsaken i verden og i Norge. Å kunne vite på et tidlig tidspunkt hvem som har høy risiko er viktig for effektiv forebygging.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom

  Studien vil se på den sprikende effekten av drikkemønster hos pasienter med tidligere hjertesykdom, individer med ulik grad av psykososial belastning og kognitive ferdigheter.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Hyperemesis gravidarum og hjerte-karsykdom

  Ved hjelp av store norske helseregistre og helseundersøkelser vil vi se om kvinner med uttalt svangerskapskvalme, såkalt Hyperemesis gravidarum (HG), er assosiert med økt risiko for hjerte-/karsykdom.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Overdødelighet ved psykiske lidelser - sammenhenger med hjerte- og karsykdom

  Vi vil benytte data fra nasjonale registre og helseundersøkelser til å undersøke sammenhenger mellom alvorlig psykisk sykdom og forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom samt diabetes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Risikofaktorer og hjerte- og karsykdommer- et CVDNOR-prosjekt

  Prosjektet skal studere sammenhengen mellom risikofaktorer og insidens av ulike hjerte- og karsykdommer og studere ulikheter i helse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Pasienter med hjerte- og karsykdom i Norge

  Dette prosjektet skal innhente opplysninger fra eksisterende datakilder for å svare på grunnleggende spørsmål om hjerte- og karsykdommer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet

  Resultatet av studien forventes å gi et mer fullstendig bilde av ulike faktorer i livets betydning for utvikling av fedme og hjerte- karsykdom, overlevelse og dødelighet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Moderat alkoholinntak og risikoen for koronar hjertesykdom

  Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom alkoholinntak og død.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert