Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  16  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Prosjektplan for intrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom

  En metodevurdering om effekt og sikkerhet ved behandling av koronararteriesykdom med intrakoronar litotripsi hos voksne pasienter som ellers ville blitt behandlet med standard konvensjonell koronarbehandling.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. INFERTILITET- Vurdere den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom

  Dette prosjektet tar sikte på å forstå den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Prosjektplan: Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge dyp venetrombose (DVT) hos immobile pasienter med akutt hjerneslag

  En fullstendig metodevurdering om intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) for å forebygge dyp venetrombose (DVT) hos immobile pasienter med akutt hjerneslag.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Trender i forekomst og dødelighet av akutt hjerteinfarkt i Norge

  The aim of the current study is to study national trends of AMI incidence and mortality in Norway during 2008–2019.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Forholdet mellom mors hyperkolesterolemi i svangerskap og kolesterolnivåer hos barnet

  Hovedformålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom mors kolesterol i svangerskap og kolesterol hos barnet og undersøke sammenhengen med mors kost, barnets og mors kolesterol nivå.

  Prosjekt

  Publisert

 6. Genetiske årsaker til supraventrikulære arytmier i MoBa-undersøkelsen

  Atrieflimmer er en hyppig tilstand som kan gi alvorlig sykdom og død.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. En sammenlignende analyse av årsaker til kardiovaskulær død

  Prosjektet skal forstå hvorfor dødeligheten av hjerte-karsykdom er fire ganger høyere i Russland enn i vestlige land.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Salt og jod i urin i Tromsøundersøkelsen

  Som et delprosjekt til Tromsø 7 ble 24 timers urininnsamling gjennomført på et utvalg av ca. 500 voksne personer. Prøvene analyseres for natrium, kalium, kreatinin og jod.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Fødselsvekt og hjerte-karsykdom

  Hjerte- og karsykdom (HKS) er den ledende dødsårsaken i verden og i Norge. Å kunne vite på et tidlig tidspunkt hvem som har høy risiko er viktig for effektiv forebygging.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom

  Studien vil se på den sprikende effekten av drikkemønster hos pasienter med tidligere hjertesykdom, individer med ulik grad av psykososial belastning og kognitive ferdigheter.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Hyperemesis gravidarum og hjerte-karsykdom

  Ved hjelp av store norske helseregistre og helseundersøkelser vil vi se om kvinner med uttalt svangerskapskvalme, såkalt Hyperemesis gravidarum (HG), er assosiert med økt risiko for hjerte-/karsykdom.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Overdødelighet ved psykiske lidelser - sammenhenger med hjerte- og karsykdom

  Vi vil benytte data fra nasjonale registre og helseundersøkelser til å undersøke sammenhenger mellom alvorlig psykisk sykdom og forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom samt diabetes.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 13. Risikofaktorer og hjerte- og karsykdommer- et CVDNOR-prosjekt

  Prosjektet skal studere sammenhengen mellom risikofaktorer og insidens av ulike hjerte- og karsykdommer og studere ulikheter i helse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 14. Pasienter med hjerte- og karsykdom i Norge

  Dette prosjektet skal innhente opplysninger fra eksisterende datakilder for å svare på grunnleggende spørsmål om hjerte- og karsykdommer.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 15. Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet

  Resultatet av studien forventes å gi et mer fullstendig bilde av ulike faktorer i livets betydning for utvikling av fedme og hjerte- karsykdom, overlevelse og dødelighet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 16. Moderat alkoholinntak og risikoen for koronar hjertesykdom

  Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom alkoholinntak og død.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert