Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Registerbasert verktøy for forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer i Norge – RegTool AFNOR»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Registerbasert verktøy for forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer i Norge – RegTool AFNOR

Prosjekt

Registerbasert verktøy for forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer i Norge – RegTool AFNOR - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet har som mål å identifisere angrepspunkter og bedre verktøy for mer effektiv, presis og persontilpasset forebygging av hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer.


Sammendrag

Atrieflimmer er en viktig risikofaktor for hjerneslag. Behandling med antikoagulasjon (’blodfortynnende legemidler’) reduserer risikoen betydelig, men kan også føre til blødningskomplikasjoner. Kliniske retningslinjer anbefaler å balansere risikoen for hjerneslag mot risikoen for blødning ved valg av blodfortynnende behandling eller ikke. Det er en utfordring for leger å holde oversikt over hvordan hjerneslagrisiko endres over tid.

Prosjektet har som mål å identifisere angrepspunkter og bedre verktøy for mer effektiv, presis og persontilpasset forebygging av hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer. Prosjektet vil benytte anonymt sammenstilte helsedata fra en rekke ulike nasjonale registre. Her vil vi beregne individuell risiko for hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer, samt hvordan denne endres dynamisk over tid. Prosjektet vil studere om det er særlige særtrekk ved enkelte pasientforløp som ender i sykehusinnleggelser for hjerneslag hos atrieflimmerpasienter. På denne måten håper vi å identifisere forløp med potensiale for bedre forebygging. Vi vil videre undersøke ulikhet i bruk av helsetjenester blant atrieflimmerpasienter, for å identifisere grupper som kan ha behov for mer målrettede forebyggende tiltak. Og til slutt vil vi undersøke om et registerbasert verktøy for hjerneslagrisiko kan ha potensiale for å veilede og forbedre kliniske beslutninger for slagforebygging hos pasienter med atrieflimmer.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere innen epidemiologi, statistikk og helseøkonomi og samarbeidsaktører som skal bruke kunnskapen, fra pasientorganisasjoner til allmennpraktikere. Et langsiktig mål for prosjektet er å kunne bidra til innovative registerbaserte verktøy som kan brukes som beslutningsstøtte av allmennpraktikere innenfor rammene av eksisterende elektronisk pasientjournal. Det vil også utforskes hvorvidt pasienter selv kan ha nytte av tilgang til slik informasjon.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Inger Kristine Holtermann Ariansen, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Torbjørn Wisløff, Helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus HF
Jon Marius Grasto Wickmann, Avdeling for helseundersøkelser, Folkehelseinstituttet
Laust H. Mortensen, Københavns Universitet
Øyvind Erik Næss, Avd. for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo
Trygve Berge, Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Eva Skovlund, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Øystein Karlstad, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Grace Margrethe Egeland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Jannicke Igland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Grethe Seppola Tell, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Vidar Hjellvik, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Lars Jøran Kjerpeseth, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Emilie R. Hegelund, Københavns Universitet
Mariam Anjum, Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Ingrid E. Christophersen, Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Marius Myrstad, Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Arnljot Tveit, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Start

01.03.2020

Slutt

31.12.2030

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet


Tilknyttede prosjekter