Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet

Prosjekt

Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Resultatet av studien forventes å gi et mer fullstendig bilde av ulike faktorer i livets betydning for utvikling av fedme og hjerte- karsykdom, overlevelse og dødelighet.


Sammendrag

Formålet med studien er en registerkobling som vil gjøre det mulig å følge opp forskningsdeltakerne i et livsløpsperspektiv for å besvare spørsmål omkring betydningen av levekår i barndommen samt hvordan dette influerer på helseulikhet og risiko for hjerte-kar-sykdommer. Resultatet av studien forventes å gi et mer fullstendig bilde av ulike faktorer i livets betydning for utvikling av fedme og hjerte- karsykdom, overlevelse og dødelighet. Dette er en omfattende studie som inkluderer befolkningen fra 1960 til 2001. Forskningsfilen vil inneholde opplysninger om 6.7 mill personer. Studien vil benytte allerede innsamlede data ved kobling av forskriftsregulerte registre, registre med hjemmelsgrunnlag i helseregisterloven samt folke- og boligtellinger. Prosjektets forskningsfil skal hente data fra CONOR (data fra de regionale helseundersøkelsene, 40-års undersøkelser og Fylkesundersøkelser), Medisinsk fødselsregister, Tuberkuloseregisteret, Forsvarets helseregister, Folke og boligtellinger (Utdanningsregisteret og Folkeregisteret). Data som skal benyttes i studien er allerede innsamlet og det søkes derfor om dispensasjon fra taushetsplikten til bruk av opplysningene i prosjektet. Forskningsfilen vil være avidentifisert i betydningen ”helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson, og hvor identitet bare kan tilbakeføres ved sammenstilling med de samme opplysninger som tidligere ble fjernet”. Fordi SSB skal være nøkkelforvalter for prosjektet, vil data fremstå som “anonyme på forskers hånd”. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt for kobling av registerdata som på grunn av fare for indirekte identifisering vil kunne betraktes som personidentifiserbare. Det søkes i tillegg om tillatelse til ny og endret bruk av data innsamlet i helsetjenesten uten innhenting av nytt samtykke for de registerdata som er samtykkebaserte.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Øyvind Erik Næss, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øyvind Erik Næss, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Inger Kristine Holtermann Ariansen, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet

Start

01.06.2012

Slutt

31.12.2025

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Øyvind Erik Næss

Prosjektdeltakere ved FHI

Inger Kristine Holtermann Ariansen