Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kardiopulmonære effekter av eksponering for ekstreme temperaturer og luftforurensning i Europa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kardiopulmonære effekter av eksponering for ekstreme temperaturer og luftforurensning i Europa

Prosjekt

Kardiopulmonære effekter av eksponering for ekstreme temperaturer og luftforurensning i Europa - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet vil bruke epidemiologiske data og modellering for å avdekke sårbarhetsfaktorer av betydning for å anslå framtidig forekomst av CPD og å identifisere kostnadseffektive tiltak i Europa.


Sammendrag

Prosjektets formål er å undersøke sammenhengen mellom klimaparametere, luftforurensnings-komponenter og helseutfall. Mer spesifikt er målene følgende: 

  • Å etablere kvantitative eksponerings-responsforhold mellom lufttemperatur og CPD (dødelighet og morbiditet)

  • Å produsere kvantitative prognoser for forekomst og befolkningseksponering for ekstrem varme- og luftforurensning (PM2.5 og O3) i Europa for 2030, 2050 og 2100 under tre alternative utslippsscenarier.  

  • Å produsere kvantitative framskrivninger for hele Europa av fremtidig CPD-dødelighet og sykelighet på grunn av ekstreme temperaturer og luftforurensning. 

  • Å lage prognoser om de økonomiske konsekvensene av de tilskrivbare CPD-tilfellene for scenariene. 


I dette prosjektet undersøker vi hvordan et bredt spekter av sårbarhetsfaktorer endrer virkningen av ekstrem varme og luftforurensning på CPD-dødelighet og sykelighet og i hvilken grad og hvordan tilpasningsstrategier er i stand til å speile og redusere disse sårbarhetsfaktorene.

Prosjektet vil bruke epidemiologiske data og modellering for å avdekke sårbarhetsfaktorer av betydning for å anslå framtidig forekomst av CPD og å identifisere kostnadseffektive tiltak i Europa. Mens det er påvist en statistisk sammenheng mellom klimaparametere og helseproblemer, er de underliggende årsaksmekanismer og faktorer som øker eller reduserer sårbarheten fortsatt dårlig forstått. I dette prosjektet undersøker vi hvordan et bredt spekter av sårbarhetsfaktorer endrer virkningen av ekstrem varme og luftforurensning på CPD-dødelighet og sykelighet og i hvilken grad og hvordan tilpasningsstrategier er i stand til å speile og redusere disse sårbarhetsfaktorene. Prosjektet vil bruke registerdata, data fra helseundersøkelser og andre relevante datakilder til å undersøke kardiopulmonære effekter av ekstern temperatur og luftforurensning i den norske voksen populasjonen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Shilpa Rao-Skirbekk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Shilpa Rao-Skirbekk, Avdeling for luftkvalitet og støy, Folkehelseinstituttet
Torbjørn Wisløff, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
Terese Bekkevold, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
Per Everhard Schwarze, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet

Start

01.06.2019

Slutt

01.06.2026

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Shilpa Rao-Skirbekk


Tilknyttede prosjekter