Hopp til innhold

Prosjekt

Kardiopulmonære effekter av eksponering for ekstreme temperaturer og luftforurensning i Europa - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet vil bruke epidemiologiske data og modellering for å avdekke sårbarhetsfaktorer av betydning for å anslå framtidig forekomst av CPD og å identifisere kostnadseffektive tiltak i Europa.


Sammendrag

Prosjektet vil bruke epidemiologiske data og modellering for å avdekke sårbarhetsfaktorer av betydning for å anslå framtidig forekomst av CPD og å identifisere kostnadseffektive tiltak i Europa. Mens det er påvist en statistisk sammenheng mellom klimaparametere og helseproblemer, er de underliggende årsaksmekanismer og faktorer som øker eller reduserer sårbarheten fortsatt dårlig forstått. I dette prosjektet undersøker vi hvordan et bredt spekter av sårbarhetsfaktorer endrer virkningen av ekstrem varme og luftforurensning på CPD-dødelighet og sykelighet og i hvilken grad og hvordan tilpasningsstrategier er i stand til å speile og redusere disse sårbarhetsfaktorene. Prosjektet vil bruke registerdata, data fra helseundersøkelser og andre relevante datakilder til å undersøke kardiopulmonære effekter av ekstern temperatur og luftforurensning i den norske voksen populasjonen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Shilpa Rao-Skirbekk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Torbjørn Wisløff, Folkehelseinstituttet
Bente Oftedal, Folkehelseinstituttet
Per Schwarze, Folkehelseinstituttet
Terese Bekkevold, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet