Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «INFERTILITET- Vurdere den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • INFERTILITET- Vurdere den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom

Prosjekt

INFERTILITET- Vurdere den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette prosjektet tar sikte på å forstå den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom.

LOGO_ERC-FLAG_EU_.jpg

Sammendrag

Infertilitet, definert som at et par har forsøkt å bli gravid i minst ett år, er økende i Europa. Noen studier har vist at infertile par kan ha økt risiko for hjerte- og karsykdom, men flere spørsmål trenger avklaring for å etablere en årsak-virkning sammenheng. Det skal dette ERC Starting Grant prosjektet belyse.

Sammendrag

INFERTILITET-prosjektet vil sikte på å fylle flere eksisterende kunnskapshull for å forstå forholdet mellom infertilitet og hjerte- og karsykdom. Dette inkluderer forståelse om både infertile menn og kvinner har økt risiko for hjerteinfarkt; hvordan kjente risikofaktorer (blodtrykk, kroppsmasseindeks, kolesterol og røyking) er relatert til infertilitet; om det finnes vanlige genetiske determinanter for infertilitet og hjerte- og karsykdom; og om sammenhengen mellom infertilitet og hjerte- og karsykdom hos kvinner kan forklares ved bruk av assistert reproduksjonsteknologi eller graviditetskomplikasjoner.

Hypotesen til INFERTILITY er at både infertile menn og kvinner har økt risiko for hjerteinfarkt, og at det delvis kan gjenspeile en større belastning på risikofaktorer for hjerteinfarkt. Vi vil teste dette ved å bruke data fra kohortstudier og nasjonale helseregistre i Norge og Storbritannia. Vi vil bruke genetiske markører som instrumentelle variabler for å etablere sammenhengen mellom risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og infertilitet. Dette er viktig for å forstå om infertile par virkelig har økt risiko for hjerte- og karsykdom, eller om infertilitet i stedet reflekterer en eksisterende tilbøyelighet til hjerte- og karsykdom. Vi vil gjennomføre en genom assosiasjonsstudie av infertilitet og identifisere overlappende genetiske markører mellom eventuelle funn fra denne undersøkelsen og publiserte studier av hjerte- og karsykdom. INFERTILITY-prosjektet vil også avklare om barn av foreldre med fertilitetsproblemer har en endret kardiometabolsk helse. Dette vil vise om forholdet mellom infertilitet og hjerte- og karsykdommer også krysser generasjoner.

INFERTILITY-prosjektet vil belyse om infertile par skal følges nærmere for å redusere risikoen for hjerteinfarkt og om intervensjoner rettet mot kjente risikofaktorer kan redusere belastningen av infertilitet.

Prosjektteamet

Prosjektet utføres på Senteret for fruktbarhet og helse, ved FHI og med Maria Magnus som prosjektleder. En doktorgrad og to post doc-forskere vil bli ansatt i løpet av dette femårige prosjektet. Vi vil også samarbeide med forskere fra Universitet i Bristol som har lang erfaring med ALSPAC-kohorten og metodene som skal brukes i Mendelian randomisering. Vi samarbeider også med forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, som har lang erfaring med HUNT-kohorten, og reproduktive epidemiologer ved Harvard University og US National Institute of Environmental Health Sciences.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Maria Christine Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Håkon Kristian Gjessing, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Siri Eldevik Håberg, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Bjørn Olav Åsvold, HUNT forskningssenter, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Astanand Jugessur, Avdeling for genetikk og bioinformatikk, Folkehelseinstituttet
Janet Rich-Edwards, Harvard School of Public Health
Abigail Fraser, University of Bristol
Deborah A. Lawlor, University of Bristol

Start

01.02.2020

Slutt

31.12.2025

Status

Pågående

Finansiering

European Research Council

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Maria Christine Magnus