Hopp til innhold

Prosjekt

INFERTILITET- Vurdere den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette prosjektet tar sikte på å forstå den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom.


Sammendrag

Dette prosjektet tar sikte på å forstå den kausale sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom. Vi vil bruke gener som instrumentelle variabler i mendelsk randomisering studier av sammenhengen mellom klassiske risikofaktorer for hjerte-kar sykdom (røyking, kroppmasseindeks, blodtrykk etc.) og infertilitet. Denne metoden reduserer risikoen for at sammenhengene er feilaktig. Vi vil også se om det er et overlapp i gener som er risikofaktorer for hjerte-kar sykdom og infertilitet, for å etablere om det eksisterer felles genetiske risikofaktorer. Prosjektet vil også gi viktig informasjon om den prospektive sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom er lik blant menn og kvinner, om sammenhengen mellom infertilitet og hjerte-kar sykdom hos kvinner kan forklares av bruk av assistert befruktning eller svangerskapskomplikasjoner, og til slutt om barn av foreldre med fertilitetsproblemer har en endret kardiometabolsk helse.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Maria Christine Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Janet Rich-Edwards, Harvard School of Public Health
Astanand Jugessur, Folkehelseinstituttet
Bjørn Olav Åsvold, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Abigail Fraser, University of Bristol
Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet
Deborah A. Lawlor, University of Bristol
Håkon Gjessing, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet