Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Atrieflimmer og komorbiditet i Norge - AFNOR»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Atrieflimmer og komorbiditet i Norge - AFNOR

Prosjekt

Atrieflimmer og komorbiditet i Norge - AFNOR - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet er å identifisere ulike faktorers betydning for utviklingen, underliggende årsaksmekanismer, og identifisere potensielle nye angrepspunkter for bedre forebygging av atrieflimmer og komorbide tilstander.


Sammendrag

Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen og forekomsten er økende. Prevalens og utvikling over tid i insidens av atrieflimmer i Norge er ikke tidligere studert. AFNOR er en befolkningsbasert registerstudie av atrieflimmer og komorbide tilstander i Norge. Formålet er å identifisere ulike faktorers betydning for utviklingen, underliggende årsaksmekanismer, og identifisere potensielle nye angrepspunkter for bedre forebygging av atrieflimmer og komorbide tilstander. Hovedfokus vil være på, komorbiditet, behandling og sosioøkonomiske forskjeller, med særlig vekt på forebygging av hjerneslag og betydningen av atrieflimmer for senere hjernehelse. Studien er en populasjonsbasert prospektiv kohort i den norske befolkningen basert på opplysninger i befolkningsregistre koblet med opplysninger i befolkningsbaserte helseundersøkelser og i helseregistre; Norsk pasientregister, Forskning i sykehus databasen, Reseptregisteret, Kontroll og utbetaling av helserefusjoner/ Kommunalt bruker og pasientregister, Dødsårsaksregisteret, Norsk hjerneslagsregister, Forsvarets helseregister, og data om demografi, sosioøkonomisk status og familierelasjoner fra Statistisk sentralbyrå.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Inger Kristine Holtermann Ariansen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Trygve Berge, Vestre Viken HF
Jon Marius Grasto Wickmann, Avdeling for helseundersøkelser, Folkehelseinstituttet
Randi Marie Selmer, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Jannicke Igland, Universitetet i Bergen
Lars Jøran Kjerpeseth, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Laust Hvas Mortensen, Københavns Universitet
Silje Madeleine Kalstø, Vestre Viken HF
Marius Myrstad, Vestre Viken HF
Bente Morseth, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Vidar Hjellvik, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Mariam Anjum, Vestre Viken HF

Start

01.03.2020

Slutt

31.12.2030

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet


Tilknyttede prosjekter