Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Kartlegging av sykdomsklynger i befolkningen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kartlegging av sykdomsklynger i befolkningen

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Prosjekt

Kartlegging av sykdomsklynger i befolkningen - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet skal kartlegge hvilke sykdommer som typisk opptrer sammen og deres rekkefølge og utvikle et skåringssystem til bruk for forskning og diagnostikk.


Sammendrag

Multimorbiditet, det at flere sykdommer oppstår samtidig hos samme person, er en stor og voksende utfordring for helsevesenet. Det er forbundet med store kostnader og behandlingen er kompliseres ved at medisiner stort sett utvikles for å behandle enkeltsykdommer. Det er et stort behov for å forstå årsakene til at enkelte utvikler mange lidelser og å fange opp disse pasientene på et tidlig tidspunkt i forløpet, slik at forebyggende behandling kan igangsettes. Hensikten med dette prosjektet er å kartlegge 1) hvilke sykdommer som typisk opptrer sammen (sykdomsklynger), 2) hvilken rekkefølge sykdommer innen en sykdomsklynge typisk opptrer, 3) i hvilken grad sykdommer som oppstår sammen gjør det pga. av en felles genetisk disposisjon og 4) utvikle et skåringssystem for sykdomsklynger til bruk for videre forskning og diagnostikk. Sykdomsdiagnoser for hele den voksne Norske befolkning befolkning vil bli analysert for å besvare problemstilling 1 og 2. Data på kjønn, alder og diagnoser vil bli hentet fra Norsk pasientregister og Kontroll og Utbetaling av Helserefusjoner (primærhelsetjenesten). Det vil bli gjennomført såkalt klyngeanalyse for å avgjøre hvilke diagnoser som opptrer sammen. Deretter vil analyser bli gjennomført for å avgjøre i hvilken rekkefølge sykdommene typisk kommer. Videre analyser vi så bli gjort i det Svenske Tvillingregisteret og tilsvarende register i Storbritannia (TwinsUK) for å bestemme i hvilken grad sykdommer opptrer samme på grunn av felles underliggende genetiske risikofaktorer. Resultatene av prosjektet har primært betydning for videre forskning rettet mot å avdekke de årsakene til at noen mennesker utvikler mange sykdommer, mens andre ikke gjør det, en kan også få betydning for diagnostikk, identifisering av risikopasienter og igangsetting av forebyggende tiltak.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Audun Stubhaug, Oslo universitetssykehus HF
Jon Lampa, Karolinska Universitetssjukhuset
Birgitte de Blasio, Folkehelseinstituttet
Frances MK Williams, King's College London, University of London

Start

01.08.2020

Slutt

31.12.2024

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Birgitte Freiesleben De Blasio