Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hjerte- og karsykdommer etter behandling for prostatakreft»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hjerte- og karsykdommer etter behandling for prostatakreft

Prosjekt

Hjerte- og karsykdommer etter behandling for prostatakreft - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi ønsker å undersøke om forekomsten og dødeligheten av hjerte- og karsykdom hos pasienter med prostatakreft er ulik forekomsten og dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i befolkningen generelt.


Sammendrag

Prostatakreftcellene er i utgangspunktet avhengig av hormonell stimulering for å vokse. Antihormonell behandling har vist seg å være gunstig når den brukes i kombinasjon med strålebehandling, samt ved tilbakefall av sykdommen. Hormonell behandling kan imidlertid føre til forandringer i stoffskiftet, inkludert nedsatt følsomhet for insulin og endringer i fettstoffprofiler. Studier har vist motstridende resultater om hvorvidt hormonell behandling er forbundet med økt forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Vi ønsker derfor å sette sammen data fra sentrale helseregistre (Kreftregisteret, Hjerte- og karregisteret, Norsk Pasientregister, Kommunalt pasient- og brukerregister, Reseptregisteret og Dødsårsaksregisteret) og Statistisk Sentralbyrå for å undersøke om forekomsten og dødeligheten av hjerte- og karsykdom hos pasienter med prostatakreft er ulik forekomsten og dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i befolkningen generelt. Vi ønsker også å undersøke om det er forskjeller i forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer mellom ulike behandlingsalternativer, og om en kan forutsi hvilke pasienter som har økt risiko for å utvikle og dø av hjerte- og karsykdom ved bruk av hormonell behandling. I tillegg vil vi undersøke om det er forskjell i type, alvorlighetsgrad og behandling av hjerteinfarkt mellom pasienter med og uten prostatakreft. Ettersom overlevelsen etter behandling for prostatakreft forbedres, er bedre kunnskap om langtidsbivirkningene fra kreftbehandling stadig viktigere. Mer kunnskap om de forskjellige behandlingsformene for prostatakreft og deres innvirkning på kardiovaskulær sykelighet og dødelighet vil forbedre vår mulighet til å velge behandlingsmåter med best utfall, både på kort og lang sikt, og vil gi grunnlag for bedre pasientrådgiving og mulighet for delt beslutningstaking.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Rune Kvåle, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gerhard Sulo, Avdeling for sykdomsbyrde, Folkehelseinstituttet
Øystein Karlstad, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Ragna Elise Støre Govatsmark, Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Pétur Benedikt Juliusson, Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet
Grace Margrethe Egeland, Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet
Anne Kjersti Nesje Daltveit, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Start

01.08.2020

Slutt

31.12.2028

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet